FATTIGE: På 20 år har tallet på ekstremt fattige i verden blitt mer enn halvert, men de regionale forskjellene er store. Kriger, klimaendringer og epidemier undergraver utvikling. Her fra en markedsplass i Mauretania. Foto: NTB Scanpix
FATTIGE: På 20 år har tallet på ekstremt fattige i verden blitt mer enn halvert, men de regionale forskjellene er store. Kriger, klimaendringer og epidemier undergraver utvikling. Her fra en markedsplass i Mauretania. Foto: NTB ScanpixVis mer

Ekstrem fattigdom i verden mer enn halvert, viser FN-rapport

Men 800 millioner på sultegrensa, 60 millioner på flukt på grunn av kriger og klimaendringer, 58 millioner barn går ikke på skole.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): For tjue år siden levde mennesker i nesten halvparten av utviklingslandene i ekstrem fattigdom.
Nå er tallet mer enn halvert, fra 1, 9 milliarder mennesker til 836 millioner mennesker i 2015.

I Oslo Det viser rapporten om status for FNs tusenårsmål for fattigdomsbekjempelse og utvikling som ble presentert i Oslo i dag av FNs generalsekretær Ban Ki-moon, Rwandas president Paul Kagame og Norges statsminister Erna Solberg.

- Rapporten bekrefter at den globale innsatsen for å nå målene har reddet millioner av liv og forbedret levekårene for enda flere millioner av mennesker, sa Ban Ki-moon under den internasjonale lanseringen av rapporten om tusenårsmålene i ettermiddag.

Sette seg mål - Vår innsats viser at det virker å sette seg mål, sa han.

Han sa at det som er oppnådd gjennom strategien for tusenårsmålene vil være et springbrett for neste store prosjekt, en bærekraftig utvikling. Målene skal vedtas av verdens ledere i FN i september.

Han sa at en av lærdommene fra arbeidet med tusenårsmålene er betydningen av at landene selv tar eierskap til målene, og at det er viktig at stat, private krefter, sivilsamfunnet og akademia jobber sammen.

Pådrivere Statsminister Erna Solberg har sammen med Paul Kagame vært pådrivere i en gruppe oppnevnt av FNs generalsekretær for å nå FNs tusenårsmål.

- Ved sluttpunktet for tusenårsmålene kan vi feire banebrytende resultater. Myndigheter, private givere og organisasjoner har sammen reddet millioner av liv. Et felles mål har vært viktig for dette resultatet, sier statsminister Erna Solberg, som er en av lederne for FNs pådrivergruppe for tusenårsmålene, sa Solberg.

Solberg sa at mål ikke i seg selv løfter mennesker ut av fattigdom, men avhenger av strategier og investeringer. Hun understreket at den vanskeligste utfordringen nå er å nå barn i kriser og konflikter med skolegang.

Sukses, men mye gjenstår - Tusenårsmålene har skapt den mest suksessfulle fattigdomsreduksjonen i historien, og daner et godt utgangspunkt for den nye, bærekraftige utviklingsagendan som lanseres i september, heter det i rapporten.

Tusenårsmålene ble vedtatt i 2000, og FN har valgt å måle framskrittene over 25 år mot situasjonen i 1990.

Ved milleniumsskiftet satte verdens ledere seg sammen i FN for å sette seg mål om fattigdomsbekjempelse. Visjonen - som ble uttrykk gjennom åtte ulike mål, som bekjempelse av ekstrem fattigdom og skole for alle - har vært rammeverket for utviklingspolitikk de siste 15 årene.

- Fattigdom kan utryddes - De omfattende framskrittene som er gjort, viser oss at fattigdom kan bli utryddet innenneste generasjon, sa Ban Ki-moon da rapporten ble lagt fram på en pressekonferanse i ettermiddag.

- Tusenårsmålene har bidratt sterkt til dette, og har lært oss hvordan regjeringer, privat sektor og sivilsamfunnet kan jobbe sammen for å oppnå omveltende og varige endringer, sa FNs generalsekretær

Antall barn som ikke går på skole, er nesten halvert fra 2000. I landene sør for Sahara begynner 20 prosent flere barn på skole nå enn i 2000. Men det er fortsatt 57 millioner barn i verden som ikke får skolegang.

Rapporten viser at forskjellen i skolegang mellom gutter og jenter er blitt kraftig redusert i løpet av de siste 15 årene, og i de fleste land begynner like mange jenter som gutter på skole. Men det er store forskjeller mellom land og regioner.

Kvinner i politikk Kvinner har også kommet til politiske posisjoner og er representert i nasjonalforsamlinger i nesten 90 prosent av de 174 landene som datamaterialet omfatter. Den gjennomsnittlige kvinneandelen i nasjonalforsamlingene er nesten doblet i løpet av 20 år. Men kvinner diskrimineres fortsatt verden over når det gjelder jobb og lønn.

Barnedødeligheten har gått ned. Andelen barn som dør før de fyller fem år, er halvert. Andelen kvinner som dør under fødsel, er redusert på verdensbasis med 45 prosent.

Overlever HIV Målrettet investering i bekjempelse av sykdommer som HIV/AIDS og malaria har gitt bemerkelsesverdige resultater. Tallet på HIV-infeksjoner falt med omlag 40 prosent mellom 2000 og 2013.

REDDER LIV: FNs tusenårsmål har reddet livet til millioner av mennesker, konkluderte FNs generalsekretær Ban Ki-moon da han presenterte sluttrapporten for arbeidet med tusenårsmålene i Oslo i ettermiddag. Han er flankert av to av lederne i FNs pådrivergruppe for tusenårsmålene, statsminister Erna Solberg og Rwandas president Paul Kagame. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
REDDER LIV: FNs tusenårsmål har reddet livet til millioner av mennesker, konkluderte FNs generalsekretær Ban Ki-moon da han presenterte sluttrapporten for arbeidet med tusenårsmålene i Oslo i ettermiddag. Han er flankert av to av lederne i FNs pådrivergruppe for tusenårsmålene, statsminister Erna Solberg og Rwandas president Paul Kagame. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Vis mer

Over 6,2 malariasyke har blitt reddet mellom 2000 og 2015, mens forebygging, diagnostisering og behandling av tuberkolose har reddet anslagsvis 37 millioner liv mellom 2000 og 2013. 2, 1 milliarder mennesker har fått tilgang på bedre sanitære forhold.

Store regionale forskjeller Raporten viser ifølge FN at milloner av mennesker kan løftes ut av fattigdom, kvinner og jenter kan få mer innflytelse, bedre helse og bedre muligheter i livet gjennom klare mål, målrettetede tiltak, gode strategier, ressurser og politisk vilje.

Men selv om resultatene er gode på flere av tusenårsmålene i verden sett under ett, er det store forskjeller mellom regioner og land. Det er også store forskjeller mellom fattige og velstående husholdinger når det gjelder ulike helsemål, tilgang til utdanning og jobb.

Rapporten om FNs tusenårsmål - som er den siste i rekken - er basert på data fra 28 FN-organisasjoner og internasjonale byråer, og laget av FNs avdeling for økonomiske og sosiale saker.

 PÅ SKOLEN: Disse barna i en landsby utenfor hovedstaden i Malawi, Lilongwe, som statsminister Erna Solberg besøkte i fjor, går på skole. Men 58 millioner barn i verden får ikke skolegang. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
PÅ SKOLEN: Disse barna i en landsby utenfor hovedstaden i Malawi, Lilongwe, som statsminister Erna Solberg besøkte i fjor, går på skole. Men 58 millioner barn i verden får ikke skolegang. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer