Ektefeller og samboere kan dele rentefradraget

Ofte får bare den ene rentefradraget på selvangivelsen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når ektefeller og samboere tar opp felles lån, er det ofte den ene som får rentefradraget på selvangivelsen. Det skyldes at bankene setter alt på den ene kunden ved rapportering til ligningsmyndighetene.

Det er gjerne mannen som får glede av rentefradraget mens den kvinnelige part ikke får noe. Dette skjer selv om begge står ansvarlig for lånet og begge har betalt inn hver sin del av rentene. Men de har rett til å dele fradraget som de selv ønsker det.

Lett å endre

Automatikken fra bankenes side kan føre til at den ene ektefellen får et solid rentefradrag og penger tilbake på skatten mens den andre får restskatt. Totalt sett kommer ikke paret dårligere ut, men det gir en skjev belastning. Dessuten er rentesatsen på restskatt noe høyere enn rente på skatt til gode.

Det er imidlertid enkelt å endre dette, forklarer advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

- Det er lett å endre, men det er forskjell på ektefeller og samboere. Ektefeller kan fordele gjelden slik de vil, mens reglene er strengere for samboere.

Ektefeller

Hvis den ene ektefellen har fått hele rentefradraget og gjelden, kan dette rettes ved at han eller hun stryker beløpet og fører opp de riktige beløpene i sin selvangivelse.

- Den som ikke har fått noe rentefradrag, fører opp sitt fradrag og gjeld under «Beløp som ikke er forhåndsutfylt». Skriv at beløpene gjelder felles lån med ektefelle, sier Nilsen.

Samboere må ha avtale

Hvis samboere har ansvaret for hver sin halvdel av et felles lån, kan de gjøre på samme måte som ektefeller. Ligningsmyndighetene vil godta en fordeling med en halvpart av renter og gjeld på hver uten ytterligere forklaring.

- Utgangspunktet er at hver av dem har ansvaret for sin del av gjelden. Hvis en av samboerne ikke er i stand til å betale sin del av rentene, må samboerne sette opp en avtale om endret fordeling av ansvaret for gjeld ved begynnelsen av inntektsåret. Denne avtalen må legges ved selvangivelsen, sier Nilsen.

- Dette er særlig aktuelt der den ene samboeren har liten inntekt i en periode, for eksempel på grunn av omsorg for barn, studier eller arbeidsledighet. Hvis de ikke har laget en avtale om endret ansvar for gjelden, kan de få problemer med ligningsmyndighetene.

Ikke noe å spare

Rentefradraget reduserer skatten med 28 prosent av betalte renter. Hvis begge ektefeller/samboere tjener nok til å utnytte rentefradraget fullt ut, spiller ikke fordelingen noen rolle for deres samlede skatt.

- Bunnfradraget er nå 38.850 og minstefradraget i lønn er opptil 67.000 kroner. Hvis begge tjener nok til at inntekten er over dette beløpet etter at rentene er trukket fra, sparer de ikke noe på skatten ved å fordele rentene, sier Nilsen.

- Men fordelingen blir mer riktig. Og spesielt hvis den ene tjener så lite at nettoinntekten kommer under bunnfradraget er det viktig å sette en større del av rentene på den andre

(NTB)