OPP TIL LAGRETTEN: Eirik Jensens advokat, John Christian Elden møtte pressen da retten tok en pause. Ankesaken til Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett. Reporter: Martine Aurdal og Trym Mogen / Video: Per Ervland / Dagbladet Vis mer

Elden: - Nå er det opp til lagretten ikke å åpne presangen før julaften

Krangel om tidslinjer i Jensen-rettssaken.

I oppstarten av rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, oppsto det en diskusjon i retten mellom Jensens forsvarer John Christian Elden og Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe om de omfattende tidslinjene aktoratet har utarbeidet i saken, og som aktoratet ville dele ut til jurymedlemmene i saken.

Følg den løpende utviklingen i saken her.

Tidslinjene viser blant annet det Spesialenheten mener er påfallende tekstmeldinger som er sendt fra Jensen til Cappelen på tidspunkter da Cappelen ventet store hasjforesendelser. Aktoratet ville legge fram disse allerede nå under innledningsforedraget, noe Elden protesterte på.

JENSEN-SAKEN: Nå er de ti jurymedlemmene, samt to vara, valgt ut. I utgangspunktet skulle det ha vært 18 fra lagrettelisten, men Borgarting lagmannsrett har bare klart å skaffe 15 personer på grunn av gyldig frafall. Dagbladets reportere forklarer hvorfor noen ble kastet ut. Reporter: Martine Aurdal og Trym Mogen / Video: Per Ervland / Dagbladet Vis mer

– Det er snakk om påstander i dette dokumentet med tolkning av tekstmeldinger og annet. Det er ikke bare kommunikasjon, men når skjer det, og hvem andre som gjør hva samtidig. Det er kjernen, men vi mener det er mangelfullt. Aktor kaller tidslinjene beriket. Vi har imidlertid forsøkt på forhånd å få inn merknader og for eksempel pågående aksjoner hos politiet i samme tidslinjene, men aktoratet har ikke ønsket det, sier Elden.

Jensens forsvarer mener tidslinjene ikke er et såkalt hjelpedokument, men heller en del av aktoratets bevisførsel, og at de bør legges fram nettopp under bevisførselen, som er senere i saken.

ANKESAK: Tirsdag 28. august begynner ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett. Jensen var en av Norges mest anerkjente politimenn, men endte med å bli dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikasmugling i en av norgeshistoriens mest omtale rettssaker. Video: Nicolai Delebekk Vis mer

Lagmannsretten avgjorde imidlertid at permene med tidslinjer kan deles ut til juryen nå, og at de ser på det som hensiktsmessig og praktisk å dele ut dette nå.

Etterpå sa Elden at han ikke reagerer på at de blir utlevert til juryen så lenge de ikke blir åpnet før bevisførselen.

- Så er det opp til lagretten å ikke åpne julepresangen før julaften, sier han.

Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe redegjorde etter lunsj i retten for hvordan Cappelens nettverk og annet omfattende materiale er omtalt i Spesialenhetens dokumenter. Juryen får for øvrig ikke lov til å bla i de omfattende tidslinjene, og kan bare slå opp på sidene de får beskjed om. Som Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden sier, får de ikke «åpne presangen før julaften».

Rettssaken i dag startet med utvelgelse av juryen.

15 potensielle jurymedlemmer hadde møtt opp. Tre av dem måtte dra hjem, etter at de ble «skutt ut».

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden skjøt ut en pensjonert økonomikonsulent på 60 år.

Spesialenheten skjøt deretter ut en 62 år gammel mann som tidligere gikk på befalsskolen med Jensen.

Deretter skjøt John Christian Elden ut en pilot på 31 år.

Elden vil ikke kommentere vurderingene rundt utskytingen overfor Dagbladet.

Valgte ordfører

Så trakk de 12 valgte jurymedlemmene seg tilbake for å velge en juryordfører. Valget falt ned på bussjåføren Annstein Garnes (52). Han vil få ansvaret med å lede drøftingene blant jurymedlemmene, og være den som til slutt leser opp juryens svar på om den finner Jensen skyldig.

Garnes er også den av jurymedlemmene som har utmerket seg mest i offentligheten tidligere, først og fremst som leder for en Natteravn-gruppe og velforening i Groruddalen.

Han slo i vinter alarm om flere forhold i bydelen, blant annet voldelige episoder og hasjbruk blant barn og unge.

FØRSTE DAG: - Man blir preget av stunden, sier Eirik Jensen på vei inn i rettssalen før ankesakens første dag. Reporter: Sindre Meldalen / Video: Nina Hansen Vis mer

Fra Bærum

Jensens forsvarer John Christian Elden sier til Dagbladet at han ikke vil si noe om hva som lå bak vurderingen da han skjøt ut en pensjonert økonomikonsulent på 60 år og en pilot på 31 år.

- Vi har rett til å skyte ut to kandidater uten begrunnelse, og benyttet oss av det, sier han.

Begge de to var fra hjemkommunen til Gjermund Cappelen - Bærum. Politidistriktet hadde i mange år mistanke om at Cappelen var en stor hasjimportør, og flere tidligere polititjenestemenn fra distriktet - blant annet Einar Ass - har tidligere forklart at de har hørt rykter om at Eirik Jensen var skitten.

Etter lunsjpausen fortsetter Kleppe sitt innledningsforedrag, som i det store og det hele samsvarer med det Spesialenheten også la fram i tingretten.