KRITISK TIL FLERE AV REGJERINGAS FORSLAG: Toppadvokat John Christian Elden var blant dem som svarte regjeringa på vegne av Advokatforeningen. Foto: John T. Peersen / Dagbladet
KRITISK TIL FLERE AV REGJERINGAS FORSLAG: Toppadvokat John Christian Elden var blant dem som svarte regjeringa på vegne av Advokatforeningen. Foto: John T. Peersen / DagbladetVis mer

Elden og Advokatforeningen: - Regjeringas forslag vil bryte menneskerettighetene

Kritisk til regjeringa i sitt høringssvar.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): «Regjeringen har gått altfor langt», sa Venstre-leder Trine Skei Grande da hennes parti vraket samtlige av Sylvi Listhaugs 40 innstrammingsforslag i asylpolitikken.

Fristen før høringssvar til de kontroversielle forslagene gikk ut onsdag denne uka, men Advokatforeningen fikk utsatt sin frist. Deres svar er nå oversendt regjeringa, og juristene refser Sylvi Listhaugs forslag på en rekke punkter. 

Blant annet hevder Advokatforeningen at forslaget om å stramme inn reglene for familiegjenforening vil stride mot Europeisk menneskerett.

«Som påpekt ovenfor, mener Advokatforeningen at det vil kunne innebære en konvensjonskrenkelse av retten til familieliv, jf EMK art 8.», heter det i høringsuttalelsen.

Nei til omstridt forslag I forslaget fra regjeringa ønsker man å utvide tida en asylsøker må bo i Norge for å ha krav på familiegjenforening. Argumentet har vært at dette vil begrense antallet som bosetter seg i Norge, men SSB har hevdet regjeringa har operert med tidvis mangelfullt tallgrunnlag for den argumentasjonen. 

I tillegg skroter Advokatforeningen en rekke av forslagene fra Listhaug, blant annet ønsket om å kunne bortvise asylsøkere på grensa, strengere krav til bevis for beskyttelse og mulighetene til å bare utstede midlertidig beskyttelse. 

«Det er innledningsvis grunn til å bemerke at det faktum at man gjør det å søke asyl i Norge ved norsk grense formelt ulovlig samsvarer dårlig med hensikten og formålet bak flyktningkonvensjonen» skriver Advokatforeninga i sitt svar til regjeringa. 

Kjente advokater Frode Sulland og John Christian Elden er blant de mest profilerte advokatene som har formulert høringssvarene på vegne av Advokatforeningen.

Asylforslagene fra Listhaug og regjeringa foreslår også at mindreårige asylsøkere skal kunne sendes tilbake til opprinnelseslandet ved fylte 18 år 

«Det er innledningsvis grunn til å bemerke at det faktum at man gjør det å søke asyl i Norge ved norsk grense formelt ulovlig samsvarer dårlig med hensikten og formålet bak flyktningkonvensjonen. Videre gir det liten mening fra et lovgiversynspunkt å knytte omfattende positive rettigheter til en handling som samtidig defineres som ulovlig. Dette er en lovgivningsteknikk som framstår som uheldig».

Ja til prøve Advokatforeningen er derimot også positiv til noen av forslagene, deriblant at asylsøkere må bestå en prøve i samfunnskunnskap.

«Advokatforeningen synes også at det er et rimelig krav at personer som ønsker å bosette seg permanent i Norge, må bestå en prøve i samfunnskunnskap. Advokatforeningen er positiv til at prøven kan avlegges på et språk utlendingen forstår og ikke må avlegges på norsk slik tilfellet er for tilsvarende krav etter statsborgerloven», står det høringssvarene.