- Eldre dopes ned unødig

Dårlig bemanning gir slepphendt medisinering av norske demente, mener professor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Det mener sykehusprest Odd Bjarne Bruun i Harstad.

- Den omfattende neddopinga av sykehjemspasienter er meget kritikkverdig. Eldre, som er fysisk friske og spreke, blir ødelagt på kort tid, sier Sykehusprest Odd Bjarne Bruun til Harstad Tidende.

Sykehuspresten får støtte av Jørund Straand, professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, som har jobbet mye med temaet demente og medisinering. Han mener også det dessverre ofte er riktig å bruke uttrykket «dope ned».

-Problem

- Dette har vært et problem i mange år, og er det fortsatt. En undersøkelse blant 1200 sykehjemspasienter viser at 80 prosent av alle pasienter er demente. Sju av ti viser psykiatriske adferdssymptomer. Av alle demente får en stor andel antipsykotiske legemidler. Mange er så medisinerte at de knapt kommer seg opp av stolen eller senga, sier Straand.

Han er ikke i tvil om at medisineringen i mange tilfeller er altfor dårlig begrunnet.

- Vi har gjort et forsøk blant demente langtidsbrukere av antipsykotiske midler i Oslo og Bergen der vi ga halvparten narremiedisin (placebo.)

 et viste seg at vi kunne ta vekk medisinene hos veldig mange uten at de dermed ble mer urolige.

-Tung medisinering med antipsykotiske medisiner er en behandling som virker dårlig på demente. De fleste har ingen nytte av slik behandling, og mange opplever bivirkninger utover det å bli utslått eller neddopet. Det er en hårfin grense mellom det å roe ned en urolig dement og å dope vedkommende ned, sier Straand.

Skyldes dårlig bemanning

Nettopp ønsket om å holde de demente mest mulig i ro mener sykehusprest Odd Bjarne Bruun er en av hovedårsakene til den utstrakte medisineringen.

Han mener den dårlige bemanningen ved mange av landets eldre- og sykehjem gjør at legene velger å dope ned de eldre for at de skal være minst mulig til bry.

Sykehusprestens utblåsning kom i et møte i Harstad kommunes brukerråd for pleie og omsorg denne uken.

- Dette har jeg personlig erfaring med. I tillegg har jeg hørt mange andre pårørende fortelle om slike eksempler, sier Bruun.

Han mener medisinbruken på mange av landets sykehjem er både uetisk og uforsvarlig.

De gamle forvitrer

Bruun har selv registrert at demente eldre, som tidligere har vært fysisk sterke, etter få måneder på sykehjem har sluttet å bevege seg.

Årsaken mener han er at demente som vandrer mye rundt kan bli et problem på ei undermannet sykehjemsavdeling, og derfor velger legene enkleste utvei: Å dope ned pasienten.

- Og jeg vil påstå at det særlig er yngre og uerfarne leger som tyr til bruk av neddoping, en spesiell medisin som gjør at pasienten sover mye mer enn før. Da blir alt så trygt og godt på avdelinga, sier Bruun.

I et møte med sykehusprest Bruun innrømmer kommuneoverlege Frode Risdal i Harstad at de kan bli bedre.

- Vi leger må bli flinkere til å vurdere nedtrapping av beroligende medisiner, slik at folk ikke blir gående på tunge medisiner over for lang tid. Jeg er veldig glad for at Odd Bjarne Bruun har satt søkelyset på dette, sier kommuneoverlegen til Harstad Tidende.

-Trykkimpregneres

Jørund Straand mener problemet er like stort over hele landet.

- Det handler både om dårlig bemanning av faglig kvalifisert personell,  men det handler også om en behandlingskultur - eller ukultur - og om holdninger og kunnskap. Det er ingen løsning å trykkimpregnere demente med dopingmidler fast, sier Jørund Straand.

Han mener det finnes flere andre muligheter - men disse krever ressurser:

- Forskjellige miljøtiltak har vist seg å ha positiv beroligende effekt på demente, for eksempel musikkterapi og bruk av mindre enheter.

- Dette burde kunne løses med et faglig forsvarlig miljø, sier Straand.

Som håper at regjeringa vil komme med et minstekrav om antall leger per pasient på sykehjem. I dag er det i snitt en lege per 160 pasienter på sykehjem.

<B>DOPES NED PÅ SYKEHJEM:</B> Svært mange eldre demente blir tungt medisinert med antipsykotiske midler på norske sykehjem. Bare et lite fåtall har nytte av medisineringen.
FINNES ALTERNATIVER: Professor i allmennmedisin Jørund Straand mener den overdrevne medisineringen av demente skyldes både uvitenhet, ukultur og underbemanning.