Eldre lurt

De eldre er skuffet over omsorgsboligene. Beboerne forledes til å tro at tilbudet har med omsorg å gjøre. Men bomiljøet preges av utrygghet, isolasjon og mangel på omsorg. Likevel planlegges bygging av hele 11000 nye kommunale enheter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Diakonhjemmets høgskolesenter har intervjuet 29 eldre beboere samt politikere og byråkrater fra to bydeler i Oslo og to kommuner i Akershus. Rapportens navn ble «Du har fått en bolig - men omsorgen må du ha med deg selv».

- Rapporten er ikke dyptpløyende, men intervjuene viser mange dilemmaer og problemer som er skremmende. Beboerne lider av mangel på omsorg og mulighet til fellesskap. Mange blir sittende alene i en blokk og blir sykere og skrøpeligere, uten at noen tar ansvar, sier Elisabeth Brodtkorb, en av forskerne bak rapporten.

Utrygghet

Rapporten avdekker at beboerne trodde de skulle oppleve omsorg og tilhørighet. I stedet må de betale dyrt for en bolig som for mange innebærer isolasjon og utrygghet.

- Undersøkelsen bekrefter våre bange anelser. De gamle som har leid seg inn i omsorgsbolig, er blitt lurt. Når det heter omsorgsbolig, er det jo ikke rart de gamle tror det også følger omsorg med på kjøpet. Men det gjør det ikke. Omsorgsboligene er en bløff, synes Inger-Marie Deram i Landsaksjonen for en bedre eldreomsorg.

«Som et fengsel»

Rapportens mest alvorlige ankepunkt er at mange eldre opplever å bli isolert. Omsorgsboligene er gjerne plassert et godt stykke fra matbutikken, apoteket eller frisøren. Den lille handleturen, som for mange var ett av ukas høydepunkter, faller bort. I tillegg har de fleste problemer med å få hjelp til innkjøp. Det legges i liten grad opp til sosiale aktiviteter, og samlingsrom mangler. En av de mer skuffede i undersøkelsen sier:

«Det er så tomt og øde her. Det er som et fengsel.»

Sparer penger

Husbanken krever at kommunen har heldøgns pleie og omsorg tilgjengelig.

- Men i praksis får de ikke noe mer hjelp enn da de bodde hjemme. De har heller ikke rett til mer, sier Brodtkorb.

Politikerne er opptatt av at omsorgsboliger betyr sparte kroner. For hver omsorgsbolig de bygger, sponser Husbanken 175000 kroner i tilskudd og en kompensasjon på inntil 565000 kroner. For kommunen er omsorgsboligen langt billigere enn sykehjemsplassen.

Så er da også omsorgsboliger regjeringens nye satsingsområde. 7000 boliger er bygd de siste åra, og 11000 nye skal bygges de neste to åra, opplyser Sosial- og helsedepartementet til Dagbladet.

Ingen tar ansvar

At mange omsorgsboliger bygges inntil sykehjem, forleder også gamle til å tro at de er garantert hjelp og pleie. Men sykehjemmet har som oftest ikke noe å tilby sine «naboer».

Særlig på kveldstid og i helgene er de eldre utrygge. I et av boligkompleksene gikk brannalarmen fem ganger uten at noen i kommunen informerte om det var øvelse eller brann. Ingen fortalte om beboerne skulle komme seg ut, eller la være. Sykehjemmet ved siden av omsorgsboligene reagerte ikke - for brannalarmen var ikke deres ansvar...

På rettssikkerheten løs

Det føres ikke tilsyn med hvordan omsorgsboliger fungerer, i motsetning til ved sykehjem. Ingen rettigheter er knyttet til boligen. Forskerne mener mange av de eldre som bor i omsorgsbolig er vanskeligstilte - både mentalt og fysisk. Men det finnes ikke en eneste person som kan besvare spørsmål om helheten i de eldres bolig- og omsorgstilbud.