Eldre, mannlige leger sykemelder mest

Yngre, kvinnelige leger sykemelder minst.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Legens alder, kjønn og pasientmengde påvirker hvorvidt du blir sykemeldt eller ikke, og hvor raskt du blir friskmeldt, skriver Aftenposten.

Trygdedirektør Nanna Stender sier til avisa at Rikstrygdeverket vil gå i dialog med Legeforeningen for å se på muligheter for å få en mer enhetlig behandling av pasienter. 

Konklusjonene er basert på resultatet av en rapport utført av Rikstrygdeverket. Rapporten tar for seg fastlegers sykemeldingspraksis basert på sykemeldingene som ble skrevet ut i 2003 og 2004. Rapporten presenteres i dag.

Flere av funnene går på tvers av tidligere forskning.

• Kvinnelige fastleger sykemelder sjeldnere, friskmelder raskere og bruker mer graderte sykepenger.

• Jo eldre legene blir, desto flere sykemeldinger skriver de ut, friskmeldingene tar lengre tid, og bruken av graderte sykepenger er lavere. 

• Fastleger med mange pasienter skriver flere sykemeldinger enn fastleger med færre pasienter.

• Med Oslo som utgangspunkt, skriver leger i Østfold, telemark og Troms ut flere sykemeldinger, mens trenden er motsatt i Sogn og Fjordane og i Nord- og Sør-Trønderlag.