Eldre som ressurs

De eldre er en stor og viktig ressurs også i arbeidslivet. Det passer ikke for alle å avslutte yrkeskarrieren ved oppnådd pensjonsalder.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De eldre er en stor og viktig velgergruppe. Det er noe alle valgstrateger vet. Derfor er det heller ikke uvanlig at de eldre får mye oppmerksomhet før hvert valg.

Etterpå er det imidlertid så som så med oppfølgingen av de løftene som i sin tid ble gitt. Ledende politikere i de store partiene er svært opptatt av å håndhilse på eldre før et valg, mens knyttneven først kommer til syne etterpå. Det er ikke bare pleietrengende eldre som utsettes for løftebrudd fra politikerne. Også friske og arbeidsføre eldre blir skviset.

Hvem glemmer vel at daværende statsminister og leder i Arbeiderpartiet, Thorbjørn Jagland, for fire år siden ble kvalm da stortingsflertallet minus Ap ønsket å øke pensjonsutbetalingene med en tusenlapp? Og hvem har vel unngått å få med seg at eldre mennesker som ønsker å kombinere pensjon og trygd, eller som ønsker å arbeide noen år ut over oppnådd pensjonsalder, i realiteten straffes økonomisk for dette?

Feilslått

Ett eksempel på Ap-statens feilslåtte eldrepolitikk er den såkalte «negative effekten», som er en regel som fører til at enker og enkemenn blir fratatt opptil flere tusen kroner i måneden. «Logikken» er at jo flere tilleggspoeng, jo lavere pensjon. Forstå det den som kan! Det er totalt ubegripelig at pensjonister skal tape på at det er blitt tjent opp tilleggspensjon. Slike byråkratiske urimeligheter og ubegripeligheter i Folketrygden må rettes opp.

Venstre er motstander av dagens aldersapartheid i Norge. De eldre er en stor og viktig ressurs også i arbeidslivet. Det passer ikke for alle å avslutte yrkeskarrieren ved oppnådd pensjonsalder. Eldre mennesker må heller ikke tvinges ut av arbeid og inn på trygd. Norge må bli flinkere til å nyttiggjøre seg kompetansen til en stadig friskere generasjon av eldre mennesker. I årene fremover får vi en befolkning med flere eldre som både vil leve lenger og være friskere enn tidligere. Samtidig med at den forventede levealderen øker, ønsker også svært mange eldre å være i jobb lenger. Denne ressursen må Norge vite å ta godt vare på.

Fleksibel

Norge vil i tiårene fremover ha et stort behov for arbeidskraft. Det blir også stadig færre i arbeid for hver pensjonist. Denne utviklingen fordrer et mer fleksibelt arbeidsliv og en mer fleksibel pensjonsalder, som legger til rette for at eldre arbeidstakere kan bli lenger i jobb. Samtidig må de som av ulike årsaker ønsker å gå av med pensjon, sikres en verdig avslutning av sine arbeidsforhold. Systemet bør legges opp slik at det lønner seg for arbeidstakere å bli værende i arbeid så vel frem til som etter pensjonsalder. Det må også bli lettere å kombinere alderspensjon og lønnet inntekt. Mennesker er ulike og må ha muligheter til å velge ulike løsninger.

Norge trenger arbeidskraft, og mange av dem som av ulike årsaker ikke vil eller kan arbeide i full stilling, kan likevel gjøre en betydelig innsats i arbeidslivet. For mange vil tilknytning til arbeidslivet være viktig, selv om de ikke jobber fulltid. Ordninger som lønnstilskudd bør tas i bruk, slik at arbeidstakere kan bidra i arbeidslivet selv om de ikke jobber fulltid.

Skattesystem

En viktig barriere som må overvinnes i arbeidet med å innføre likestilling mellom generasjonene, er knyttet til skattesystemet. Dagens system er verken effektivt, fornuftig eller rettferdig. Venstre vil reformere skattesystemet, og vårt mål er overgang til flat bruttobeskatning for alle inntekter, med et stort bunnfradrag som spesielt kommer lavinntektsgrupper til gode.

Venstre ønsker også å redusere arveavgiften. Ved generasjonsskifte kan arveavgiften være et stort problem for mange små og mellomstore, ofte familieeide, bedrifter. For å bedre fordelingen mellom generasjonene, bør det gis kraftige lettelser i arveavgiften, og særlig når arv overføres direkte fra besteforeldre til barnebarn.

Venstre har i mange år arbeidet for en ny eldrepolitikk. Fokuset må skiftes fra å se på alle eldre som en belastning, og isteden fokusere på eldre som en ressurs. Vi har ikke råd til å la være å ta i bruk den verdifulle ressursen som de eldre representerer i samfunnet vårt.