Eldstedatter må sone for drap på far

Agder lagmannsrett har tatt hensyn til barnas ekstreme situasjon da de drepte sin far. Bare storesøster må sone.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arendal/Stavanger: Den 21 år gamle kvinnen ble torsdag dømt til seks års fengsel i Agder lagmannsrett, men fem år av dommen er gjort betinget. Hennes 18 år gamle søster fikk fire års betinget fengsel, mens deres snart 17 år gamle bror ble dømt til tre års betinget fengsel.

I domsslutningen karakteriseres familiens situasjon som «et vedvarende tyranni».

Nødverge

Den kosovoalbanske familiefaren ble funnet drept i sengen sin på Arendal sykehus 11. desember 2002. 41-åringens tre barn ble sammen med sin mor tiltalt for drapet.

21-åringen og hennes bror har tilstått at de stakk faren til døde med kniv mens han lå i sengen. De hevdet at de hadde handlet i nødverge, og erklærte ikke straffskyld.

13. november i fjor ble både mor og barn frikjent i Nedenes tingrett på grunn av nødverge. For halvannen uke siden falt kjennelsen i Agder lagmannsrett. Juryen fant de tre barna skyldig i drapet på sin far i desember 2002. Moren ble frifunnet.

Hadde alternativ

Agder lagmannsrett mener det er bevist at familien har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep, trusler og ekstrem kontroll i flere år.

I domsslutningen heter det at «De tiltalte har alle vært i en nødvergelignende situasjon på gjerningstidspunktet».

Trusselen var likevel ikke stor nok til at juryen fant det riktig å frifinne de tre barna. I domspremissene vises det også til at de hadde handlingsalternativ, og at nødvergeparagrafen derfor ikke kan anvendes.

I straffeutmålingen har retten lagt vekt på den ekstreme situasjonen familien levde under. I domsslutningen heter det at « Det er, heldigvis, uhyre sjelden man ser eksempler på mishandling tilnærmet det denne familien har opplevd.»

Vil starte normalt liv

For den yngste av søsknene har lagmannsretten lagt vekt på hans unge alder da drapet ble begått. Retten må også ta hensyn til FNs barnekonvensjon siden han var 15 år da drapet ble begått, noe som innebærer at lagmannsretten først og fremst må ta hensyn til barnets beste.

Lagmannsretten mener at det ikke er behov for en streng straffereaksjon ut ifra individualpreventive hensyn. «Tvert imot vil et fengselsopphold kunne skape ytterligere utrygghet og angst hos ham enn det som allerede er situasjonen», er begrunnelsen.

Forsvareren til den 17 år gamle gutten, advokat Odd Holck-Steen, sier til NTB at gutten er fornøyd med utfallet av saken selv om han ble dømt i lagmannsretten.

- Han opplever dommen som en frifinnelse. Nå håper han å kunne starte et normalt liv, sier Holck-Steen som mener det er viktig at 17-åringen slipper å sone fengselsstraff.

Trenger behandling

Agder lagmannsrett har heller ikke funnet det riktig med en lang fengselsstraff for den eldste søsteren. Retten viser til at overgrepene mot henne var verre enn mot noen av de andre. 21-åringen trenger behandling for å forhindre senskader av mishandlingen og overgrepene, og en streng straff vil gjøre dette vanskelig, mener retten.

De tre barna er også frifunnet for erstatningskravene. Begrunnelsen er at faren har krenket sine barn på det groveste gjennom lang tid.

(NTB)

STERK SAK: Juryen var beveget og flere tok til tårene da den eldste av de dømte forklarte seg tidligere.