Elektronisk krig mot Saddam

USA vil isolere Saddam fra offiserskorpset. Men ti års trening kan ha gjort irakerne til verdens dyktigste motstander

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I krigen mot Irak vil USA handle ut fra et stort tilfang av etterretninger som ikke vil bli offentliggjort. Planleggernes bilde vil ofte kunne være helt annerledes enn det allmennheten har. Militære sjefer vil dessuten helst gi inntrykk av å planlegge én ting, for så plutselig å gjøre noe helt annet.

Selv om de første angrepene i natt kan ha kommet som følge av ferske etterretninger om irakske lederes bevegelser, bør vi huske at Tomahawk krysserraketter og F-117 stealth kampfly i høyeste beredskap bruker 40 minutter eller mer fra varsling og til de er over Bagdad. Irakerne treffer hele tiden mottiltak og målene for angrepene kan ha forflyttet seg langt på disse minuttene.

Saddam Husseins tale i morgentimene kan godt ha vært et forberedt opptak, mens Saddam selv befant seg langt unna enhver sambandsinstallasjon som kan peiles inn av USAs elektroniske etterretning. Og dette kan gjenta seg. Vi kan til og med se for oss en situasjon der vi ikke vet om Iraks leder er i live når han tilsynelatende taler i radio eller på TV.

Hvor vellykket?

USA vil trolig prøve å ødelegge eller forstyrre mest mulig av Iraks radio-, TV- og telefonforbindelser, for å oppnå to virkninger: Å isolere Saddam Hussein, og å isolere flest mulig regionale og lokale militære sjefer.

Presisjonsvåpnene som kan slå ut slike mål er vel kjent, mens USAs evne til elektronisk krigføring er en godt bevart hemmelighet. Men irakerne er ingen sinker, og de har forberedt seg på alle trusler.

Flere vestlige analytikere mener at de mange angrepene helt siden 1991 mot irakske mål med krysserraketter og bomber, har ført til at irakerne er blitt verdens beste til å ri av slike kriser.

Slobodan Milosevic sendte en delegasjon til Bagdad for å få råd foran NATOs bombing av Serbia i 1999.

Saddams mottrekk

Iraks befolkning har lenge kunnet få inn amerikanske sendinger over radio. Flytypene Compass Call og Command Solo er kontinuerlig på vingene for å forstyrre irakske sendinger og sende sine egne budskap. Begge flytypene er ombygde Hercules transportfly av samme type som det norske luftforsvaret bruker.

Regimets kanskje viktigste mottrekk, spesielt i byene der avstandene er korte, vil være medlemmene i Baath-partiet, sikkerhetsstyrker og styrker som Fedayeen, et godt trent og høyt motivert heimevern under direkte kommando av Saddams uberegnelige og meget voldelige eldste sønn, Uday.

Det er mye vi ikke vet om Fedayeen. Analytikere anslår styrken til mellom 10.000 og 40.000 mann. Vi vet at Fedayeen har en egen spesialstyrke som kalles 'Spøkelsene', med oppgave å spre skrekk i befolkningen når det trengs. Slike styrker vil kunne gå fra hus til hus for å sette tingene på plass.

Militære sjefer

Vellykket bombing av det militære sambandet ute i felten og elektronisk krigføring mot radiostasjoner som overlever, vil kunne overlate de militære sjefene til seg selv. Da vil de måtte treffe sine egne beslutninger, og det er de ikke vant til i et regime som det irakske. Følelsen av isolasjon vil kunne ta overhånd. Hvis de i tillegg får arabisktalende amerikanere på nettet, vil nok en del la seg overtale til å desertere med avdelingene sine.

Sjefer som tar til fornuften på denne måten vil deretter kunne brukes til å overtale kolleger. Hvis dette lykkes for amerikanerne, kan det bidra sterkt til å bane vei mot Basra og Bagdad uten for harde kamper.

Kupp mot Saddam?

Vestlige analytikere som har vurdert de mulige følgene av en vellykket isolasjon av Saddam Hussein har ofte stilt spørsmål om dette vil kunne bidra til å utløse et kupp mot ham.

Ingen har noe svar på dette, men noen viser til at det er tegn til sterke rivninger rundt Saddam og sønnene hans. Blant annet har det lenge foreligget rapporter om kamper mellom Baath-partiets milits og Uday Husseins Fedayeen og 'Spøkelser'.

Uten at man har holdepunkter for å trekke konklusjoner, viser enkelte analytikere til visepresidenten i Det øverste revolusjonære råd, den mektige Izzat Ibrahim Douri.

Det var han som kalte den kuwaitiske utsendingen Sabah al-Salem en ape på det arabiske toppmøtet i Doha for kort tid siden. Men i november 2001 ble en av Izzats nevøer myrdet av Saddams sønn Uday. Nevøen, Ziyad Douri, hadde begått det feilgrep å forlove seg med Udays fraskilte kone. Det skjer noe hele tiden, mange bærer ting i sine hjerter og ingen vet hva de neste timene kan bringe.

Men Izzat er ingen ridder i skinnende rustning. Han er sterkt mistenkt for diverse krigsforbrytelser. Vi skal dessuten ikke utelukke et tilsynelatende kupp for å prøve å legge press på USA for å få stanset kamphandlingene, mens Saddam sitter i bakgrunnen og trekker i trådene.