Kari Due-Andresen: Større utslag i PMI-målingen kan påvirke kronekursen. Foto: Are Haram
Kari Due-Andresen: Større utslag i PMI-målingen kan påvirke kronekursen. Foto: Are HaramVis mer

Elendige tall fra norsk industri

Norske innkjøpssjefer forteller at de dårlige tidene fortsetter. Nye tall viser ytterligere nedgang i desember.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Etter en oppgang til 48,3 i oktober falt innkjøpssjefsindeksen norsk PMI fra 47,5 i november, til 46,8 i desember. Det tyder på at aktiviteten i norsk industri fortsetter nedover i et raskere tempo enn i november.

Nedgang på bred front Med unntak av sysselsettings- og lagerindeksen var det nedgang i alle delindeksene. Delindeksen for ordreinngang falt fra 48,5, og helt ned til 45 i desember. Det indikerer at fallet i ordreinngangen akselererte i desember.

Fallet var likevel betydelig mindre enn det var i sommer. Detaljene kan tyde på at mye av fallet skyldes lavere ordreinngang fra hjemmemarkedet, fremgår det av dagens rapport fra Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk - NIMA.

- Ordreindeksen er denne gangen en sterk bidragsyter til nedgangen i norsk PMI. Det er spesielt hjemmemarkedet som utgjør nedgangen, og derved er en effekt av lavere aktivitet innen olje- og gassvirksomheten, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA.

Produksjonsindeksen falt fra 50 til 49,5 og indikerer et moderat fall i produksjonen fra måneden før. Det skjer etter to måneder på rad med vekst. Samlet sett er produksjonsnivået omtrent uendret i 4. kvartal.

Det kunne vært verre Sysselsettingsindeksen steg fra 43,2, til 43,6 (alt under 50 betyr tilbakegang). Det tilsier at sysselsettingen i industrien fortsatte å falle, men i et noe lavere tempo enn i november. Dette var den 13. måneden på rad med fall i industrisysselsettingen.

Lagerindeksen, som viser utviklingen i lagrene, var den eneste indeksen over 50 i desember. Den steg fra 45,5, til 51,6.

Med tanke på at både produksjons- og ordreindeksene holder seg svake, er det naturlig å anta at denne lageroppbyggingen er uønsket, fremgår det av rapporten.

- Økningen i innkjøpte varer tyder på at forventningene man hadde i høst ikke har slått til, men oppleves nå som en klar effekt av nedgangen, sier Hoberg i en kommentar.

Ikke så viktig? Handelsbankens sjeføkonom, Kari Due-Andresen, skriver i sin morgenrapporten tirsdag at de ikke lager estimater på norsk PMI ettersom den har vist seg å være en heller dårlig indikator for faktisk industriutvikling. Det er heller ingen prognoser for dagens PMI-tall, men Due-Andresen peker på at det likevel kan være verdt å følge med på PMI-tallet i dag siden publiseringen alltid får en del oppmerksomhet internasjonalt.

- Større utslag i PMI-målingen kan derfor påvirke kronekursen. Industri-PMI har ligget i negativt territorium siden februar i år, men tok seg noe opp gjennom høsten, sier hun.

Svakere i Kina - bedre i eurosonen Mens industrisentimentet i Kina, USA og Storbritannia enten har falt eller utviklet seg flatt, har industrisentimentet i eurosonen tatt seg opp de siste månedene. Mye av dette skyldes en bedring i flere land i eurosonen etter at Hellas igjen unngikk konkurs i fjor sommer, fremgår det av Handelsbankens morgenrapport.

Industrisentimentet i Kina endte under 50 igjen i desember, både målt ved den offisielle kinesiske indeksen og ved Markits PMI-undersøkelser. Markit-indeksen falt også videre fra 48,6 i november til 48,2 i desember.

- De svake PMI-målingene for Kina kan tyde på at myndighetenes stimulansetiltak likevel ikke har virket helt som ventet mot slutten av fjoråret. De svake industritallene var blant forklaringene til store børsfall i Kina i går, med Shanghaibørsen ned 6,9 prosent og Shenzhen ned 8,2 prosent, skriver Due-Andresen i sin morgenrapport.

De kinesiske børsene falt også tirsdag, men langt mindre enn før de ble stengt mandag. Shanghai Composite-indeksen er nå imidlertid ned to prosent det siste året, mens Hang Seng-indeksen i Hong Kong er ned knapt 11 prosent det siste året.

PMI for eurosonen steg fra 52,8 i november til 53,2 i desember.

I Storbritannia falt PMI-indeksen overraskende til 51,9 i desember, ned fra 52,5 i november. Due-Andresen peker på at industrisentimentet i Storbritannia har utviklet seg nokså sidelengs og vaket rett oppunder en indeksverdi på 52 fra slutten av 1. kvartal i år og frem til september før PMI-indeksen gjorde et betydelig byks oppover i oktober. Men oppgangen i oktober ser nå mer ut som en unormal måling etter nivået i desember igjen var tilbake rett oppunder 52.

- Tilbakefallet i britisk industrisentiment i desember skyldtes blant annet nye ordre, som registrerte sin laveste måling siden desember 2014. Dette er bekymringsfullt i forhold til videre produksjonsvekst. I tillegg til svak internasjonal etterspørsel sliter britisk industri med motvind fra et sterkt britisk pund, skriver hun.

Verre også i USA I USA var det ventet en bedring i desember, men ISM-undersøkelsen (Institute of Supply Management) viste nedgang.

ISM-indeksen for industrien falt til 48,2 i desember, ned fra 48,6 i november, og har ikke vært lavere siden utgangen av finanskrisen. Industrisentimentet målt ved ISM har dermed vært negativt to måneder på rad, noe som ikke har skjedd siden 2009.

Due-Andresen peker på at industrisentimentet i USA blant annet ble trukket videre ned av utviklingen i sysselsettingen. Nye ordre bedret seg noe, men delkomponenten er fortsatt under 50, som indikerer videre avmatning i ordreinngangen fremover.

I likhet med industrien i Storbritannia, sliter amerikansk industri med en sterk valutakurs i tillegg til svak internasjonal etterspørsel.

- Utviklingen i globalt industrisentiment er altså svakt ved inngangen til det nye året, og Markits måling av global industri-PMI falt til 50,9 i desember fra 51,2 i november, skriver hun.

Fakta om PMI PMI står for Purchasing Managers Index og utarbeides hver måned i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og tallene kan påvirke valutakursene og rentemarkedene. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Norsk PMI utarbeides av NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank Norge.

Flere nyheter Kun én av ti ingeniører mener regjeringen gjør nok
Bull på olje med tidenes verste 18-månedersfall
Hegnar: - Hvor dypt faller oljen?