Eleven først

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringen vil ha sosionomer og barnevernspedagoger inn i skolen. Et utmerket tiltak som skulle vært realisert for lenge siden. Lærerne bruker mye tid på sosialt arbeid som burde vært brukt til å gi elevene kunnskap. Og barnevern og sosialapparat kommer for seint i kontakt med barn og unge som trenger hjelp. Når det går virkelig galt med en ungdom, rapporteres det stadig at skolen lenge hadde hatt en anelse om at noe ikke var som det burde, men at ingen ting ble gjort.
  • Det er derfor med undring vi lytter til hvor reserverte og motvillige lærernes og sosialarbeidernes yrkesorganisasjoner er til regjeringens prøveprosjekter. De synes mer opptatt av sine egne interesser som yrkesprofesjoner enn av hva som er til barns og elevers beste.