Embetsmann på ville veier

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er ikke noe nytt at grensene for embetsmenns ytringsfrihet i forhold til Stortinget diskuteres. Men reglene er ganske avklart etter 125 år med parlamentarisme. I dag er det vel etablert skikk at embetsmenn ikke inngår i polemikk med stortingsrepresentanter om beslutninger på sitt

saksfelt, slik direktøren i Utlendingsnemnda, Terje Sjeggestad har gjort. Om det gjelder like strenge regler mellom embetsmenn og vanlige borgere, som Venstres nestleder Olaf Thommessen må sies å være, siden han ikke sitter på Stortinget, er kanskje ikke like opplagt. Men det kan ikke være tvil om at det er uskjønnsomt når han ber Venstres leder om å stramme opp sin nestleder. Når han ved tidligere anledninger har ringt stortingsrepresentanter om å holde seg unna utlendingssakene, krysser han derimot ei grense som er klar.

Saker som har med innvandring og asyl å gjøre, ble for noen år siden overført til et apparat utenfor departementene for bl.a. å fjerne dem fra

politikkens uryddige og ofte ganske tilfeldige

intervensjoner. Men selv om sakene er underlagt et faglig skjønn innenfor politisk vedtatte rammer, er det fortsatt rom for politiske vurderinger også i enkeltsaker. Særlig når det dukker opp saker det blir stor offentlighet rundt, er det ikke urimelig at politikere tilkjennegir sitt syn.

Det var nok i sin tid en sjokkartet opplevelse for embetsverket da bøndene gjorde sitt inntog på Stortinget og begynte å markere seg i forhold til embetsmennene som hadde vært vant til å styre uten folkelig kontroll. Det ble snakket om «Pøbelstorthing», «en Invasion av Barbarer» eller en

«Uvidenhetens Triumf». Slike ord og uttrykk har embetsmenn for lengst lagt vekk. De vet godt hva som er politikernes domene og hva som er deres eget. Under saksbehandlingen skal de selvsagt gi klart uttrykk for sine faglige vurderinger, men når beslutninger er tatt, må de respektere dem. Og i den løpende politiske debatt bør de ikke delta.

Debattglade embetsmenn trenger vi ikke.