Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Høyesterett behandler barnevern

- EMD sender et tydelig signal til Norge

Høyesterett behandler nå tre barnevernssaker etter fem dommer mot Norge i Strasbourg.

BEHANDLES: Høyesterett behandler nå tre barnevernssaker etter fem dommer mot Norge i Strasbourg. Vis mer

Tirsdag setter Høyesterett storkammer med 11 dommere for å stake ut en ny kurs i barnevernssaker, etter at Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) på kort tid har dømt Norge for brudd på menneskerettighetene i fem barnevernssaker.

EMD-STORM MOT NORGE: Saken til Trude ble tatt til behandling i Menneskerettsdomstolen i desember 2015. Siden er ytterligere 34 norske barnevernssaker satt under lupen i Strasbourg. Video: Siv Johanne Seglem og Asle Hansen Vis mer

Norges øverste dommere skal behandle tre barnevernssaker i sammenheng.

Utenfor Norges høyesterett i Oslo sentrum var det tirsdag morgen lang kø av barnevernsforeldre, interessegrupper og fagfolk som vil følge den historiske begivenheten på nært hold.

Første sak som behandles er en tvangsadopsjonssak hvor et lite barn først ble omsorgsplassert, deretter adoptert bort til fosterforeldre.

- Fjernet seg fra EMD

- Tingretten har ikke vurdert saken etter de menneskerettslige prinsipper som EMD har slått fast i dommene mot Norge, sier foreldrenes advokat, Halvard Helle, i Høyesterett.

- Hvordan kan det ha seg at en rettsstat som Norge er blitt dømt flere ganger i Strasbourg, fortsetter han.

Helle mener Norge de siste åra har fjernet seg fra EMD-praksis, og i større grad har forlatt det biologiske prinsipp.

- Vi ser en tendens til at Norge har fjernet seg fra etablert praksis i EMD, påpeker Helle.

Videre påpeker advokaten at EMD har slått ned på norsk samværspraksis, med så få samvær mellom foreldre og barn at familiegjenforening blir vanskelig.

- Det er et stort behov for at Høyesterett fastsetter en kursendring, sier Helle.

Advokaten viser til EMD-praksis som tilsier at det som et utgangspunkt ikke er til barnets beste å bli skilt fra sine foreldre.

- Da må det foreligge ekstraordinære omstendigheter. Ved tvangsadopsjon vurderes dette enda strengere, sier Helle.

Tvangsadopsjon

Videre viser Helle til at Menneskerettsdomstolen har påpekt statens manglende ivaretakelse av plikten til å styrke ivaretakelsen av familiebåndene, med tanke på mulig familiegjenforening.

- Dette er en rettslig norm Norge er forpliktet til å følge, fastsatt gjennom en serie avgjørelser i EMD, sier Helle.

Videre påpeker advokaten at tvangsadopsjon, i henhold til EMD-praksis, må være siste utvei.

- Det må foreligge et sterkt presserende behov for at båndene mellom foreldre og barn skal kunne kuttes ved en tvangsadopsjon. At Norge er dømt i flere slike saker i EMD, kan indikere at staten har vurdert terskelen for et slikt tvangsinngrep å ligge lavere enn det som er gjeldende praksis, forklarer Helle.

- EMD sender et tydelig signal til Norge i nødvendighetsvurderingen.

Vil ha omkamp

Norske myndighetene legger seg på ingen måte flate etter å ha blitt dømt i fem barnevernssaker i Strasbourg, skrev Dagbladet i går.

Det er knyttet stor spenning til hvordan Regjeringsadvokaten nå svarer Strasbourg, i lys av krenkelsene Norge er dømt for i EMD.

16. januar hadde Norge tilsvarsfrist etter at EMD i fjor sommer tok 16 nye, norske barnevernssaker til behandling.

Dagbladet er gjort kjent med hvordan statens argumenterer overfor Strasbourg i flere av disse sakene.

I sine ferske tilsvar til Menneskerettsdomstolen tar Regjeringsadvokaten det reneste oppgjør med barnevernsdommene domstolen har avsagt mot Norge til nå.

«Nedgraderer»

Norge mener Menneskerettsdomstolen, gjennom sine avgjørelser, «nedgraderer barnets beste» og «fremmer rettighetene til forsømmende foreldre».

Videre gjør Norge det klart overfor Strasbourg at dette er «en utvikling som Den europeiske menneskerettighetsdomstol ikke bør være assosiert med».

I den særlig viktige storkammeravgjørelsen i Trudes betente tvangsadopsjonssak, men også i tre påfølgende dommer i fjor høst, har EMD gjort det klart at norsk samværspraksis etter omsorgsovertakelse, er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

VANT OVER STATEN: Ken og Vibeke vant over staten i Strasbourg. Saken er den niende av hele 35 norske barnevernssaker som er tatt til behandling i Menneskerettsdomstol siden desember 2015. Reporter: Asle Hansen / Dagbladet Vis mer

I Norge er det vokst fram en slags standard som tilsier at foreldre og barn bare får se hverandre 2-6 ganger i året etter at barnet er plassert i offentlig omsorg.

EMD sier ikke at foreldre som er til skade for sine barn ikke kan nektes samvær. Det er denne generelle, restriktive samværspraksisen domstolen vil til livs.

Videre har EMD påpekt at barnevernet svært ofte synes å konkludere for raskt med at fosterhjemsplasseringer vil bli langvarige. Dette er i strid med lovens hovedregel om at slike tiltak skal være midlertidige.

Norge er videre blitt kritisert for at det nasjonale rettsapparatet har lagt barnevernets vurderinger for ukritisk til grunn, og at barnevernet har forsømt sin plikt til å følge opp foreldre etter en omsorgsovertakelse, med sikte på mulig tilbakeføring av barnet der det er mulig.

Får kritikk

Fra desember 2015 og fram til i dag har EMD tatt hele 35 norske barnevernssaker til behandling.

Nå legger norske myndigheter opp til omkamp i Strasbourg, og ber EMD om å endre kurs i framtidige avgjørelser i norske barnevernssaker.

I sine tilsvar til domstolen inviterer norske myndigheter EMD «til å avklare sin stilling når det gjelder barnets beste som et overordnet eller førende prinsipp».

- Slik jeg ser det, ut fra de tilsvar jeg har gjennomgått så langt, ber ikke Norge bare om en omkamp i Strasbourg, men ber EMD om å fravike sine egne, førende premisser som har ligget fast i en årrekke. Norge ber domstolen om å fravike fast menneskerettspraksis til egen systemfordel, sier advokat Rikke Arnesen i advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson.

Regjeringsadvokaten, som denne uka skal framføre statens syn i Høyesteretts behandling av barnevernssaker, ønsker ikke å kommentere sine ferske tilsvar til Strasbourg i Dagbladet.

- Staten vil framføre sitt syn for Høyesterett, sier Norges EMD-agent og advokat hos Regjeringsadvokaten, Marius Emberland.