En ærlig dør til Norge

Det blir stadig flere eldre, stadig færre i arbeidsfør alder i vår egen befolkning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fremmedfrykten kan koste oss dyrt, derfor må vi ta et grunnleggende oppgjør med Frp's, LOs og Ap's innvandringsmotstand. Uviljen mot utenlandsk arbeidskraft må skyldes fremmedfrykt og ufornuft.

Manglende arbeidskraft er den store trusselen mot framtidas velferd. Uten flere hoder og hender vil samfunnet vårt lide store tap.

Dessverre er framtidsutsiktene disse: Det blir stadig flere eldre, stadig færre i arbeidsfør alder i vår egen befolkning. Det samme skjer i hele Vest-Europa, og landene ruster seg nå til den store konkurransen om arbeidskraften. På grunn av «Det rustne triangel», Ap, Frp og LO, er Norge i ferd med å tape kampen om arbeidskraften.

Mangel på arbeidskraft presser priser og renter opp, og problemene forsterkes om intet gjøres. De som har lån, betaler alt nå 1- 2 prosent høyere rente enn de behøver på grunn av dette. Det betyr mer for de fleste husholdningers økonomi enn selv Høyres skattelettelser. Hvor lenge vil nordmenn betale for fremmedfrykten?

Statistisk sentralbyrå har beregnet veksten i yrkesbefolkningen til 140000 personer fram til 2010. Samtidig kan behovet øke med ca. 320000 arbeidstakere (Holden-utvalget). Aetat stipulerer et innvandringsbehov på rundt 40000 i år 2010, pluss familier.

Hvem skal stelle dem?

Uten innvandring vil arbeidsstyrken i Norge være 70000 lavere i 2030 enn i dag, og vil øke med bare 6000 pr. år i perioden 1999- 2030. Fra 1972 til 1999 var økningen 24000 pr. år. I 2030 vil vi ha 105000 flere over 80 år enn i dag. Det virkelig tunge omsorgsløftet for Norge vil slå inn i denne perioden. Hvem skal stelle dem?

Økt åpenhet for mennesker utenfra er ikke bare viktig for norsk arbeidsliv. Det er også en menneskelig, kulturell og faglig berikelse for det norske samfunnet.

De utallige og skammelige eksemplene på diskriminering av dem som alt er her, peker i samme retning, og gir ikke akkurat Norge fortrinn i kampen om en høyt etterspurt og kompetent internasjonal arbeidskraft. Landets beliggenhet og klima taler heller ikke til vår fordel. Her er faktisk kaldt nok, om vi ikke også menneskelig sett skal støte folk fra oss.

La oss velge noen verdier for samfunnet vårt: åpenhet, gjestfrihet, nysgjerrighet og interesse for andre mennesker, dialog, inkludering. La oss ta generaloppgjør med mistenksomheten, generaliseringen, frykten.

Styrker asylinstituttet

I et slikt klima kan vi håndtere tredve vietnamesiske ungdommer på villspor, uten å ramme tusener av vietnamesere som gjør en ærlig innsats i det norske samfunnet.

Arbeidsinnvandring i kontrollerte former vil også styrke asylinstituttet, som i dag overbelastes av søkere som egentlig er arbeidssøkere. Det er svært uheldig at dette skal være så å si eneste vei inn til Norge. Venstre ønsker «en ærlig dør» inn for folk som vi trenger, og som ønsker å skape seg et livsgrunnlag her.

Derfor foreslår vi et helt nytt regime for arbeidsinnvandring, etter følgende hovedtrekk:

1. En årlig kvote på 10000 arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området, uten dagens tidkrevende prosedyrer og spesifikke krav om fagutdanning/sesongarbeid.

2. Arbeidsinnvandrerne skal ikke være gjestearbeidere, men fullverdige medlemmer av det norske samfunnet, med plikter og rettigheter som andre borgere. Det betyr bl.a. å gi gode muligheter til å ta med sin familie.

3. Norge inngår samarbeidsavtaler om arbeidsinnvandring med utvalgte land. Det opprettes utlendingsattacheer som legger til rette for rekruttering, i samarbeid med bl.a. vikarbyråer, og gjør nødvendig saksforberedelse ute.

4. Kvoten på 10000 fordeles mellom alle landets fylker, ut fra hvor det er størst behov for arbeidskraft, spesielt etter stramheten i arbeidsmarkedet.

5. Arbeidsgiverne betaler for formidlingen, immigrantene betaler ingenting. Arbeidsgiver forplikter seg også til å sørge for språkopplæring.

Carl I. Hagen skryter av å love velgerne i pose og sekk. I posen hans er det renteøkninger. I sekken er det en velferdsknekk.