- En alvorlig hendelse, mener tilsynet

Jernbanetilsynet betegner togkollisjonen på Nittedal stasjon i Akershus som en alvorlig hendelse. Tilsynet mener det er viktig å se nærmere på samspillet mellom NSB og Jernbaneverket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er en alvorlig hendelse. Vi kan ikke ennå si med sikkerhet om det var teknisk svikt eller menneskelig svikt, eller en kombinasjon av begge deler, sier direktør Sverre Quale i Statens jernbanetilsyn til NTB.

Det ene passasjertoget skal ha kjørt på rødt lys før det kjørte inn i siden på et annet tog.

- Det er automatisk togstopp på denne strekningen, og normalt skal dette stanse toget helt. Men systemet er slik at det er mulig å kjøre videre i lav hastighet, sier Quale.

Jernbanetilsynet har flere ganger uttrykt bekymring for alvorlige toghendelser.

- Det har vært nestenkollisjoner hvor tog har vært på vei mot hverandre. Slikt sett er hendelsen på Nittedal en ny hendelse av samme type, sier Quale.

Gransker ikke

Det er NSB og Jernbaneverket som skal granske ulykken videre. Jernbanetilsynet har selv ikke mandat til å foreta ulykkesgransking.

- Stortinget skal behandle et forslag om en felles granskingskommisjon sammen med Havarikommisjonen for sivil luftfart. Dersom dette går igjennom kan den være operativ til høsten. I et slikt tilfelle som på Nittedal, ville det vært naturlig at kommisjonen hadde rykket ut, sier han til NTB.

Politisk avgjørelse

- Hvor mange slike hendelser må vi akseptere før det får noen konsekvenser for de ansvarlige i Jernbaneverket og NSB?

- Det er andre som må ta beslutning om hvilke konsekvenser dette skal få. En slik beslutning må komme fra politisk hold, nærmere bestemt samferdselsministeren, sier Quale.

(NTB)