En av fem kommuner kutter i barnehage

Mens en av fire vil kutte i lærerbemanningen. - Alvorlig og uansvarlig, sier Utdanningsforbundet.

KUTT:  I Østre Toten kommune må man kutte med 6,7 millioner til barnehagedrift. Redusert bemanning, kortere åpningstid og periodvis stenging kan bli blant konsekvensene. Dette bildet er tatt i Kolbu barnehage i Østre Toten, der Eirik Røise (3), Amalie Bratlie (1) Ingeborg Molstad (5), Nora Røise (5) Aurora Bratlie (3) og Andrea Snekkerbakken Ødeli (1) har samlingsstund sammen med de ansatte Line Brodshaug (t.v.) og Anne Berit Østby. Foto: Jon Olav Andersen
KUTT: I Østre Toten kommune må man kutte med 6,7 millioner til barnehagedrift. Redusert bemanning, kortere åpningstid og periodvis stenging kan bli blant konsekvensene. Dette bildet er tatt i Kolbu barnehage i Østre Toten, der Eirik Røise (3), Amalie Bratlie (1) Ingeborg Molstad (5), Nora Røise (5) Aurora Bratlie (3) og Andrea Snekkerbakken Ødeli (1) har samlingsstund sammen med de ansatte Line Brodshaug (t.v.) og Anne Berit Østby. Foto: Jon Olav AndersenVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nesten en av fem kommuner opplyser at de er nødt til å bruke mindre penger på barnehage i årets budsjett, mens en av fire må kutte i lærerbemanningen i grunnskolen.

Det går fram av en undersøkelse gjennomført av NorgesBarometer på vegne av Utdanningsforbundet, som 235 kommuner har deltatt i.

-  Det er alvorlig og uansvarlig at nesten 20 prosent av kommunene planlegger å bruke mindre penger på barnehagesektoren. Det er våre yngste barn vi snakker om. Vi har ikke råd til å spare på kvaliteten til de mest sårbare og de vi skal bygge fremtiden på, sier leder for Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, til Dagbladet.  

- Troverdighetsproblem Særlig er det vikarbruken dette vil gå utover, noe som bekymrer Utdanningsforbundet.

- Vi har lagt oss på en minimumsbemanning i norske barnehager, og det er en av sektorene som har høyest sykefravær. Når vi ser at det kommunene planlegger er å bruke mindre penger på vikarer og til bemanning, betyr det at man planlegger å ha en lavere kvalitet på barnehagene i sin kommune, sier Bjerkestrand. 

Fra 1. januar i år overtok kommunene hele ansvaret for å finansiere barnehagene. Dette skjer samtidig som Kunnskapsdepartementet har iverksatt flere tiltak, som videreutdanning, for å øke kompetansen og heve kvaliteten i barnehagen. Men kompetanseheving koster penger. Penger mange kommuner ikke har.

- Jeg mener man kan gå så langt å si at hvis ikke vi sikrer økonomien til å drive gode barnehager, så har både regjeringen og kommunene et troverdighetsproblem i forhold til et kvalitetsløft, sier Bjerkestrand.

- Timer uten lærer Også elevene vil bli skadelidende for årets kommunebudsjett. 22,6 prosent av kommunene i undersøkelsen vil kutte i lærertettheten.

- Dette går først og fremst utover våre elever i skolen, som etter Opplæringsloven har krav på undervisning av god kvalitet. Vi har ikke råd til å spare på lærekrefter, sier Bjerkestrand.  

Nærmere 30 prosent av kommunene kutter i utgiftene til vikarer.

- Elevene har rett til de antall timer i fagene som er fastsatt. Vi hører stadig historier om skoletimer helt uten lærer, eller at elevene har tilsyn og skal jobbe på egenhånd. Hvis dette skjer i stort omfang, er det svært alvorlig, sier Bjerkestrand.

 BEKYMRET:  Leder for Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, sier det er bekymringsfullt at skoler og barnehager taper budsjettkampen i altfor mange kommuner. 
Foto LILLEGÅRD/HENNING Dagbladet.
BEKYMRET: Leder for Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, sier det er bekymringsfullt at skoler og barnehager taper budsjettkampen i altfor mange kommuner. Foto LILLEGÅRD/HENNING Dagbladet. Vis mer

Utdanningsforbundet mener at politikerne nå må komme på bane for å sikre tilstrekkelig finansiering til kommunene.    

- Jeg håper at disse tallene vil bidra til at flere partier på Stortinget ser at det er nødvendig med strengere nasjonal styring for å sikre et minimum av ressurser til skolene og barnehagene, sier Bjerkestrand.

- Grunn til å være våken Kunnskapsminister Kristin Halvorsen synes det er bra at en så stor andel ikke kutter i budsjettet, men sier samtidig at departementet følger nøye med etter at de øremerkede midlene for barnehage har blitt innlemmet i kommunens rammetilskudd.

- Tallene viser at nær 80 prosent øker eller holder samme nivå i budsjettet. Samtidig er det grunn til å være våken, så vi følger med på dette, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Hun viser til at det har blitt satt ned et barnehageutvalg, ledet av Sylvia Brustad, som jobber med å vurdere lovverket, og at det utarbeides en ny veileder for barnehagesektoren.

- I forhold til skolene, jobber vi med en norm knyttet opp mot et visst antall elever per lærer, sier Halvorsen.

FØLGER MED:  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier de følger nøye med på budsjettene til kommunene, og at tallene viser det er grunn til å være våken. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
FØLGER MED: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier de følger nøye med på budsjettene til kommunene, og at tallene viser det er grunn til å være våken. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet. Vis mer