En av fire saker i Oslo utsettes

Oslo tingrett måtte i oktober utsette én av fire straffesaker. Over halvparten av sakene ble utsatt fordi Oslo-politiet ikke klarte å stevne tiltalte eller sentrale vitner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Antallet utsatte saker i oktober skal være det høyeste i Oslo tingretts historie. Totalt er det snakk om 150 utsatte straffesaker i oktober, som utgjør 27,7 prosent av denne saksmengden i tingretten.

Av disse ble 91 utsatt som følge av manglende stevning fra politiet.

Frustrerte forsvarere raser.

Sorenskriver Arild Kjerschow har tatt problemet direkte opp med politimester Anstein Gjengedal.

- Vi har hatt ekstra mange utsatte straffesaker denne høsten, noe som i stor grad skyldes at politiet ikke har fått stevnet tiltalte og vitner i tide. Først og fremst er dette en belastning for fornærmede og vitner, sier Kjerschow.

Advokat Heidi Ysen er fast forsvarer i tingretten og mener politiet på denne måten utsetter tiltalte, ofre og vitner for store ekstrabelastninger.

Ysen har fått utsatt 13 saker i høst, fordi politiet ikke klarte å stevne tiltalte eller vitner.

- Etter min oppfatning skyldes alle utsettelsene i hovedsak politi og påtalemyndighet, sier Ysen, som tar kraftig avstand fra påstanden om at det er forsvarerne som er sinkene i straffesakskjeden.

Tidlig i høst ble det frie forsvarervalget innskrenket, for å få opp tempoet i straffesaker.

- Tallene bør bevise at det slett ikke er det frie forsvarervalget som er proppen i systemet, men seindrektighet eller dårlig administrasjon hos politi og påtalemyndighet. Slik jeg oppfatter det, er det bare i et fåtall av tilfellene at det vil bli aktuelt med utsettelser av betydning, når tiltalte ønsker en bestemt forsvarer, sier Ysen.

Kjerschow sier utsettelser er kostbare, fordi forsvarerne skal ha salær, og meddommere og vitner skal ha godtgjørelse for frammøte og reiseutgifter.

- Dessuten er det uheldig hvis utsettelser gjør at straffesaker ikke blir avgjort innen rimelig tid, sier Kjerschow, som påpeker at det høye tallet utsatte saker henger sammen med at tingretten avvikler langt flere straffesaker enn før.

Prosentandelen av utsatte saker er ikke blitt vesentlig større, selv om altså antallet utsatte saker har økt sterkt.

FÅTT UTSATT 13 SAKER I HØST: Advokat Heidi Ysen har fått utsatt 13 saker i høst, fordi politiet ikke hadde klart å stevne tiltalte eller sentrale vitner. - Etter min oppfatning skyldes alle utsettelsene i hovedsak politi og påtalemyndighet, sier Ysen til Dagbladet.