Eksklusjonsparagraf splitter SV-landsstyret

En av fire vil ikke kaste ut SVikere

Et forslag om å kaste ut medlemmer som bryter med SVs grunnsyn får mange i partiet til å se rødt.

SKEPTISK: Partiveteran og tidligere SV-leder Theo Koritzinsky vil ikke uten videre støtte et forslag om eksklusjonsparagraf.
Foto: Lise Åserud / Scanpix
SKEPTISK: Partiveteran og tidligere SV-leder Theo Koritzinsky vil ikke uten videre støtte et forslag om eksklusjonsparagraf. Foto: Lise Åserud / ScanpixVis mer

SV åpner landsmøtet på Gardermoen i dag med rekordmange medlemmer i ryggen. Det samme landsmøtet skal ta stilling til om SV for første gang i historien åpner for å frata bråkmakere medlemskapet.

9 av 36 - altså en firedel av SVs landsstyre - har tatt dissens på forslaget om å ta en eksklusjonsparagraf inn i partiets vedtekter.

Partiveteran Theo Koritzinsky deler skepsisen:

- Den umiddelbare refleksen hos eldre SV-ere er å si nei til en eksklusjonsparagraf, sier han til Dagbladet.

Stiftet av ekskluderte

Koritzinsky var partileder fra 1983 til 1987 og satt på Stortinget fra 1985 til 1993. I helga er han på plass i landsmøtesalen. Koritzinsky begrunner skepsisen til eksklusjonsparagraf med SVs historie:

- Mange av partiets stiftere var ekskludert fra et Ap som den gang i liten grad tillot politisk uenighet. Disse ønsket en venstresosialisme preget av en liberal ideologi med stort rom meningsforskjeller, sier han.

Det ble heller aldri snakk om eksklusjon da venstresida til den tidlige ungdomsorganisasjonen SUF dannet SUF(ml), påpeker Koritzinsky.

- Vi opprettet i stedet vår egen ungdomsorganisasjon (SFU), sier veteranen som selv opplevde å være den siste lederen i SUF.

Normal uenighet OK

I forslaget som landsmøtet skal behandle, heter det at medlemmer «som oppfører seg grovt utilbørlig» eller «alvorlig bryter med partiets grunnsyn» kan ekskluderes.

* Utilbørlig oppførsel er spesifisert med «for eksempel vold eller seksuell trakassering».

* Alvorlig brudd med partiets grunnsyn er presisert med at paragrafen ikke skal gjelde «i saker som er å regne som normal politisk uenighet i partiet».

Koritzinsky forutsetter strenge grenser for hva som er normal politisk uenighet før han gir sin støtte til forslaget.

- Jo mer partiet er åpent for meningsforskjeller, desto mindre problematisk er det med en eksklusjonsparagraf, sier han.

Et nytt verktøy

Partisekretær Audun Herning har skrevet forslaget som blant andre nestleder Kirsti Bergstø har tatt dissens mot.

- For det første mener vi at en sånn eksklusjonsparagraf aldri skal brukes politisk. Men det er ikke en menneskerett å få lov til å være med i et parti hvis du oppfører deg dårlig overfor partimedlemmer eller hvis du har et grunnsyn som åpenbart bryter med alt partiet står for, sier han.

- Har dere savnet en slik paragraf?

- Nei, vi har håndtert det helt fint, blant annet med muligheten til å frata folk verv eller nekte dem å representere partiet.

- Og nå kommer «museumsvokterne» fram fra krokene med skarpe protester?

- Jeg vil ikke kalle dem for det. Selvsagt finnes det argumenter mot en eksklusjonsparagraf i SV. Historien er en grunn, både dannelsen av partiet og det fatum at vi opp gjennom tiden har håndtert disse utfordringene godt. Men jeg mener vi har behov for et verktøy til, sier Herning.