FORELDRE MÅ TA ANSVAR: — Skolen har for mye av oppdrageransvaret. Man skyver for mye av ansvaret over på lærerne når man ikke klarer å sette grenser hjemme, sier rektor for Høyjord barneskole, Kjell Arne Myrnes. Skolen ligger i Andebu kommune i Vestfold. Her er han på besøk hos 7. klasse. FOTO: SVEINUNG U. YSTAD/Dagbladet
FORELDRE MÅ TA ANSVAR: — Skolen har for mye av oppdrageransvaret. Man skyver for mye av ansvaret over på lærerne når man ikke klarer å sette grenser hjemme, sier rektor for Høyjord barneskole, Kjell Arne Myrnes. Skolen ligger i Andebu kommune i Vestfold. Her er han på besøk hos 7. klasse. FOTO: SVEINUNG U. YSTAD/DagbladetVis mer

En av to rektorer har opplevd vold mot lærerne

To av tre rektorer mener det er for lite respekt og disiplin i skolen. De gir foreldrene skylda.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||HØYJORD (Dagbladet):
— Skolen har for mye av oppdrageransvaret. Man skyver for mye av ansvaret over på lærerne når man ikke klarer å sette grenser hjemme, sier rektor for Høyjord barneskole, Kjell Arne Myrnes.

For å bedre dette har han lagd en egen brosjyre han deler ut til alle nye foreldre på skolen.

— Man burde hatt en egen foreldreskole hvor de lærte om sosial kompetanse og grensesetting, sier Myrnes.

I brosjyren slår han blant annet fast at «foreldrene har oppdrageransvaret.»

I tillegg har han lagd en sosial kompetanseplan for elevene.

— For lite respektAv 240 rektorer som har svart Dagbladet, forteller 154 rektorer at de opplever for lite respekt og disiplin i skolen.

— På generelt grunnlag er det er for lite respekt og disiplin i skolen, men det er ikke bare et skoleproblem. Samfunnsholdningen
til skole er like viktig. Mange kan gå gjennom skolen uten særlig bra innsats og karakter, og likevel gå ut i en jobb der de tjener mer enn læreren de hadde for to år siden på ungdomsskole, sier Ragnar Lillemo, som er rektor for Frøyland ungdomsskole.

Mange av rektorene Dagbladet har snakket med forteller at de opplever at elevene har fått mindre respekt for lærene på skolen, men de fleste ønsker å være anonyme.

Dagbladet har tidligere skrevet at flere hovedverneombud melder at vold og trakassering mot lærerne øker. 62 av 100 hovedverneombud
Dagbladet spurte, meldte at trusler og vold mot kommunalt ansatte er et stort problem og at det øker.

Og det er økningen i skolene som skremmer hovedverneombudene mest. Denne trenden blir bekreftet av rektorene Dagbladet har snakket med.

Små barn som slår Halvparten av rektorene har opplevd at lærerne eller dem selv har blitt utsatt for vold fra elevene.

— Ansatte har ved flere anledninger blitt sendt til legevaken og blitt sykmeldt etter voldsutøvelse fra til dels små barn, sier en mannlig barneskolerektor, som ønsker å være anonym.

Når det kommer til trusler og trakassering mot lærerne er tallet enda høyere: 173 av 240 rektorer har opplevd dette. Det utgjør mer
enn to av tre blant dem som svarte.

— Skolen er et speil av samfunnet. Klart det er for liten respekt for spillereglene som gjelder i skolesamfunnet. Her må foreldrene spille på lag med skolen, sier rektor ved Grymyr skole, Kåre Rudningen.

Rektor ved Sønsterud skole, Siv Lie Huse, mener mye av problemet er holdningene foreldrene og barna har til skolen.

Mindre respekt — I hele samfunnet har det vært en nedbygging av respekten for øvrigheter, sier rektor Jon Erik Bakke ved Asdal skole.

Arendals-rektoren får støtte av rektor ved Sigdal ungdomsskole, Stig Jørstad. Han har jobbet som rektor og lærer i over 20 år.

— Dette er et samfunnsproblem, og gjelder like mye for politiet og det offentlige for øvrig, sier Jørstad.

Gunnar Aandstad, som er rektor for Rom skole i Askim, tror problemet henger sammen med foreldrenes barneoppdragelse.

— I dag er det greit at voksne banner, også på TV. Dårlig språkbruk er ødeleggende for elevens arbeidsmiljø, sier han.

Aandstad mener at skolen ikke kan løse dette alene.

— Vi trenger en endring i samfunnets syn på hva som er god oppførsel og hva vi kan forvente når barna begynner på skolen, sier han.