En av tre er nedfor på jobb

Får du ofte kjeft av sjefen? Gir dine kollegaer deg stikkende meldinger? Blir du derfor nedfor, deprimert eller psykisk utslått? En mager trøst er nå dokumentert: Du er ikke alene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Så mange som 29 prosent av arbeidstakerne er nedfor et par ganger i måneden eller oftere på grunn av kritikk eller vanskeligheter på jobben.

Det viser Statistisk sentralbyrås nye levekårsundersøkelse for arbeidsmiljø.

Over 3500 arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende er intervjuet, og psykiske plager som skyldes arbeidsplassen er ett av temaene.

Bare 18 prosent av de ufaglærte opplever slike vanskeligheter på jobben, mot 36 prosent av de høyere funksjonærene:

Mer mobbing


Jo høyere utdanning, jo oftere er vi utsatt for kritikk og vanskeligheter som gjør oss mismodige og utslått.

Psykolog Olav Reistad i Direktoratet for Arbeidstilsynet er ikke overrasket:

- De seinere år har vi helt klart fått flere henvendelser om psykisk arbeidsmiljø. Blant annet har henvendelser om mobbing og trakassering økt sterkt, sier han.

Arbeidstilsynet kontaktes av «en god del» mennesker i krise.

- Ofte har de vært langtidssykemeldt, og har sagt opp jobben fordi de ikke har tålt presset. Først da kommer de til oss, og da er det ofte for seint å rette opp skadene, forteller arbeidspsykologen.
14 prosent av arbeidstakerne har vært sykemeldt sammenhengende i 14 dager eller mer det siste året, viser levekårsundersøkelsen.

De fleste er tilfredse med forholdet til kolleger og de nærmeste overordnede. Blant annet oppgir ni av ti å være fornøyd med det sosiale miljøet på arbeidsplassen.

Likevel sier 34 prosent at de ofte eller av og til opplever konflikter eller dårlige forhold mellom ansatte og ledelse.

21 prosent sier de opplever konflikter og dårlige forhold kolleger imellom.

Dette må ses i lys av at hele 44 prosent opplever økt arbeidspress og at så mange som 74 prosent opplever å bli styrt av tidsfrister og fastlagte rutiner.

Fortsatt tabu

- Fortsatt er emnet tabubelagt. Mange opplever det som et nederlag at de ikke er tøffe nok, og er tilbakeholdne med å rapportere psykiske plager.

- Mitt råd er ikke noe hokuspokus: Bedriftene bør få rutiner på å kartlegge det psykiske arbeidsmiljøet - i likhet med det fysiske.

- Vi har fortsatt lettere for å si at det er feil ved individet enn at det er noe galt fatt med arbeidsplassen, sier Olav Reistad.

Får du ofte kjeft av sjefen din?