En av tre utsettes for tvang

En tredjedel av beboerne ved norske sykehjem utsettes for tvang. Kommunene klarer ikke å gi to av tre den hjelp og omsorg de plikter, viser en ny rapport.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Tvangsbruken er hyppigst overfor eldre med langtkommende demens. De som trenger mest hjelp har det verst, sier stipendiat Øyvind Kirkevold ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.

På oppdrag fra Sosialdepartementet har Kirkevold og hans kolleger undersøkt rettighetsbegrensende forhold og bruk av tvangstiltak i behandling og omsorg av demente i rundt 50 kommuner i 13 av landets fylker.

Den endelige rapporten «Makt og avmakt» er klar først etter påske, men Dagbladet kan i dag skissere hovedtrekkene.

Ulovlig tvang

22 prosent utsettes for tiltak som hindrer bevegelse. prosent overvåkes.12 prosent får medisiner gjennom mat og drikke.16 prosent utsettes for tvang ved daglig omsorg.Resultatene er i samsvar med Nasjonalt kompetansesenters foreløpige rapport om tvang, som forelå i 2000. I tillegg viser en tidligere studie at 75 prosent av avdelingene i norske aldersinstitusjoner begrenser beboernes rettigheter. 78 prosent av avdelingene bruker en eller annen form for tvang.

Helse- og sosialrett

Utgangspunktet i helse- og sosialretten er at all helsehjelp, pleie og omsorg baserer seg på frivillighet. Det forutsettes at hjelpetrengende samtykker i å få hjelp. Øyeblikkelig hjelp er et unntak. Om den demente motsetter seg hjelp, holder det ikke med samtykke fra pårørende, helsepersonell eller verge.

Tvang: Bruk av redskap som hindrer pasientens bevegelsesfrihet eller tilgang til egen kropp, fysisk holding ved undersøkelse og omsorgstiltak, overvåking med elektroniske redskaper og tilsetting av medisiner i mat og drikke.

Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og «Asta og hennes rettigheter» av Lasse Skaug

- Fysiske tiltak som hindrer bevegelse, for eksempel sengehester, fastbinding til stoler og låste dører er vanligst. Bruk av tvang under stell og vask forekommer også hyppig, sier Øyvind Kirkevold.

Uklare regler

- Noen pasienter får medisiner i maten hver dag . Andre må kles på og av med makt hver dag . At denne typen tiltak de fleste steder totalt mangler dokumentasjon, er dramatisk. Det er en trussel mot dementes rettssikkerhet, mener Kirkevold.

I utgangspunktet er all bruk av tvang ulovlig etter norsk lov. Unntaket er helt spesielle forhold som akutte faresituasjoner, øyeblikkelig hjelp eller når pasienten må beskyttes mot seg selv.

- Hvor går grensen mellom tvang som er nødvendig for å gi omsorg og tvang som er overgrep? Det er personalets dilemma, sier han til Dagbladet.

Manglende hjelp

Nasjonalt kompetansesenters undersøkelse viser også at aldersinstitusjonene ikke klarer å innfri kvalitetsforskriftene for to av tre beboere. Pasienter som ikke får gå på do når de har behov for det, spise når de selv ønsker det eller gå ut når de vil, er eksempler på brudd.

VIL HA KLARERE REGLER: - Er all tvangsbruken nødvendig? Utføres den på en lindrende måte? spør stipendiat Øyvind Kirkevold ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.