En bitte liten reform

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Justisminister Hanne Harlem lovet Stortinget et Barnekripos, en skikkelig politiinnsats mot seksuelle overgrep mot barn. Etter Bjugn-saken på begynnelsen av 90-tallet, med full frikjennelse av alle tiltalte, ble det tydelig at politiet kvier seg for å ta i slike saker. Rundt 70 prosent av anmeldelsene henlegges, selv om antallet anmeldelser har økt med en fjerdedel siden 1960. Stortinget ville styrke kompetansen hos alle som utgjør barns profesjonelle nettverk i helsetjenesten, barnehagen, skolen og barnevernet. Men først og fremst skulle politiet rustes opp til å kunne drive forsvarlig etterforskning, både sentralt og ute i distriktene.
  • Nå foreligger reformforslaget. Kripos-enheten som etterforsker seksuelle overgrep mot barn skal oppbemannes fra seks til fjorten medarbeidere. Av disse utgjør snaut halvparten hospiterende politifolk og lensmenn fra distriktene. Alle landets politidistrikter skal ifølge en egen instruks oppfordres til å søke bistand hos Barnekripos - som skal bli landets primære kompetansesenter og formidler av kunnskap omkring seksuelle overgrep mot barn.
  • På bakgrunn av at det i dag nesten ikke finnes rutiner for politiarbeidet med seksuell vold mot barn, er det selvsagt en vinning at justisministeren vil øremerke folk som må skaffe seg denne kompetansen. Harlem signaliserer dermed at dette politifaglig skal oppgraderes på linje med annen spesialkompetanse. Vi føyer til at den personlige belastningen er langt større enn i Økokrim. Gjennomtrekken av personell er stor i profesjoner som jobber med seksuelle overgrep mot barn. Utfordringen blir å sørge for at kompetansen ikke forsvinner samtidig.
  • Justisministeren og justiskomiteen har prioritert tiltak som kan virke overfor seksuelle overgrep mot både kvinner og barn. Det er et viktig og nødvendig fokus for å synliggjøre privatvolden og gjøre den til samfunnets ansvar. Barnekripos er likevel bare en melketann i hjulet som driver rettssikkerheten.