En del av Nigeriabåt-saken opp i Høyesterett

Torsdag skal en del av anken til tidligere orlogskaptein Bjørn Stavrum i den såkalte Nigeriabåt-saken vurderes på nytt i Høyesterett.

ANKE I PRINSIPIELT SPØRSMÅL: Høyesterett skal torsdag behandle en del av lagmannsrettsdommen mot tidligere orlogskaptein Bjørn Stavrum i den såkalte Nigeriabåt-saken. Foto: Nina Hansen, Dagbladet.
ANKE I PRINSIPIELT SPØRSMÅL: Høyesterett skal torsdag behandle en del av lagmannsrettsdommen mot tidligere orlogskaptein Bjørn Stavrum i den såkalte Nigeriabåt-saken. Foto: Nina Hansen, Dagbladet.Vis mer

I februar fant ankeutvalget at det er grunn til å la Høyesterett vurdere lovanvendelsen som ligger til grunn for dommen på fire år og tre måneders fengsel mot tidligere orlogskaptein Bjørn Stavrum.

Det er satt av tre timer i Høyesterett til saken.

Stavrum er dømt for grov korrupsjon, grov økonomisk utroskap og grovt underslag i Nigeriabåt-saken.

Høyesterett vil torsdag ta stilling til om det er straffbart etter eksportkontrolloven § 2 ikke å korrigere tidligere gitte opplysninger.

Prinsipiell del

- Dette er en mindre del av en større straffesak mot tiltalte, som gjaldt korrupsjon og økonomisk utroskap. Den delen av saken er allerede rettskraftig avgjort, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim til NTB.

Hun forklarer at det som gjenstår, er en prinsipiell del, med tanke på omfanget av opplysningspliktregelen i eksportkontrolloven § 2, og spørsmålet om tiltaltes straffansvar etter eksportkontrolloven § 5.

Det var Dagbladet som i en artikkelserie avslørte korrupsjonssaken i Forsvaret tilbake i 2014.

Saken dreier seg om salg av utrangerte marinefartøyer fra Forsvaret til et privat britisk firma. Seks tidligere motortorpedobåter og det tidligere forsyningsskipet KNM Horten havnet i Nigeria etter salget.

2,7 millioner i erstatning

I lagmannsretten ble Stavrum funnet skyldig på alle punkter og ble dømt til å måtte betale drøyt 2,7 millioner kroner i erstatning til Forsvaret, i tillegg til inndragelse av ytterligere én million kroner.

Stavrums anke over erstatningskravet ble ikke tillatt fremmet for Høyesterett.

Bjørn Stavrums advokat Bjørn Stordrange sier til NTB at han er glad for at anken ble sluppet inn av Høyesterett.

- Vi kommer til å nedlegge påstand om at lagmannsrettens dom oppheves, sier han.

Innrømmet tyveri av propell

Stavrum anket også dommen han først fikk i tingretten, og høsten 2018 ga Borgarting lagmannsrett fem måneder mildere straff.

Den tidligere orlogskapteinen har hele tiden nektet straffskyld for korrupsjon, underslag og økonomisk utroskap, men har innrømmet tyveri av en propell og en aksling og delvis straffskyld for tyveri av en skipskrybber.