En dom i tida

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Nedre Romerike tingrett frifant i går to redaktører og tre fotografer for å ha tatt og publisert bilder av trippeldrapsdømte Veronica Orderud på vei fra rettssalen. Etter å ha blitt dømt til 21 års fengsel ble Orderud pågrepet av politiet. Det usedvanlige i situasjonen gjorde at flere medier, også Dagbladet, mente at fotoforbudet i domstolloven ikke var relevant. En enstemmig rett har etter en grundig drøftelse kommet til samme konklusjon.
  • Fotoforbudet i domstolloven har til hensikt å sikre tiltalte en verdig behandling i tråd med rettsstatens prinsipper. Gårsdagens dom betyr ingen opphevelse av forbudet. Det var heller ikke noe krav om dette fra de tiltaltes side. Dommen har derimot klart å kombinere hensynet til domfeltes omdømme og rettigheter med ytringsfrihetens behov. Veronica Orderud var midtpunkt i norgeshistoriens mest omtalte kriminalsak, og var allerede avbildet og identifisert en rekke ganger.
  • Offentlighetens behov for en fri formidling av dramaet utenfor rettssalen måtte vinne over Orderuds ubehag ved å bli fotografert. Retten understreker også at nyhetsmediene selv må få velge formen de vil presentere dette i.
  • Tingretten støtter seg på Høyesteretts dom i saken mot TV2-sjef Kåre Valebrokk, men først og fremst på bestemmelsen om ytringsfrihet i den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK. EMK er innlemmet i norsk rett, som på egen hånd ikke har klart å komme à jour med rettsutviklingen i det smertefulle grenselandet mellom personvern og ytringsfrihet. Ytringsfrihetskommisjonens innstilling fra 1999 tok opp denne problemstillingen i sin fulle bredde. Den foreslo en modernisering av den gamle trykkefrihetsbestemmelsen i Grunnlovens paragraf 100. Stortinget skal ta stilling til forslaget i inneværende periode. Forhåpentlig blir bestemmelsen endret.
  • Det er interessant at en førsteinstansdomstol så utvetydig klarer å formidle klare standpunkter om ytringsfriheten som verdi i et samfunn som vårt. Det er også interessant at påtalemyndigheten, representert ved riksadvokat Tor-Aksel Busch, ikke klarte det samme da politiet ble pålagt å gjenoppta en sak de i første omgang valgte å henlegge.