En dom som bør ankes

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I april 1999 druknet indiskfødte Arve Beheim Karlsen i Sogndalselva etter å ha vært jaget av to 19-åringer. De har de siste ukene stått tiltalt i Indre Sogn heradsrett for vold, trusler og rasisme. I går falt dommen: De er frifunnet for rasisme, men dømt til henholdsvis tre og ett års fengsel for vold og trusler. I en epilog til dommen setter riktignok retten volden og truslene inn i en større sammenheng, men det er samfunnets alkoholpolitikk som refses.
  • Opprinnelig ble de to tiltalt for drap, men den tiltalen ble henlagt. I stedet valgte statsadvokaten å opprettholde tiltalen om vold og trusler, og i samråd med Riksadvokaten ble den utvidet med henvisning til rasismeparagrafen. Dette er første gang den er tatt i bruk i en slik sammenheng.
  • Dommen kom samtidig med at Antirasistisk Senter og tidsskriftet Monitor i Oslo la fram rapporten «Blind på høyre øye?», der det hevdes at verken politi eller domstolene har den nødvendige kunnskap eller vilje til å ta rasismeparagrafen i bruk.
  • Straffelovens paragraf 135a, eller «rasismeparagrafen», er nå ute til høring i den hensikt å styrke det reelle vern mot rasistisk hets og trakasseringer. I denne sammenhengen er Beheim Karlsen-saken særlig interessant: Her dreier det seg ikke om ytringer, men om mulig rasistisk motiverte trusler og vold. I et flerkulturelt samfunn er det først og fremst slikt som må slås ned på.
  • I stedet for å se truslene mot Arve Beheim Karlsen i et rasismeperspektiv, og markere avstand også fra de mer eller mindre godtatte ukvemsord som til tider slenges mot mennesker av annen hudfarge, har retten valgt å sette ugjerningen inn i mer tradisjonelle og derfor også mer ufarlige rammer: bruk av alkohol.
  • Ingen skal undervurdere alkoholens aggresjonsskapende effekt, men vi må heller ikke lukke øynene for den mobbingen som mennesker med annerledes hudfarge kan bli utsatt for. Vi vil derfor oppfordre Riksadvokaten til å anke kjennelsen, slik at rasismeparagrafen kan bli prøvd i høyere rettsinstanser. Både Arve Beheim Karlsen, hans pårørende og samfunnet for øvrig fortjener det.