En EU- kostnad

Produksjonen fra de store norske oljefeltene har nådd toppen, og vil i årene framover gradvis synke. Samtidig vil produksjonen av naturgass øke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Etter noen år vil Norge gå fra å være et oljeproduserende land til å bli en gassprodusent. Gassreservene er store, og vil etter prognosene vare i minst hundre år til. Rammebetingelsene rundt produksjon og salg av naturgass handler om Norges framtid som energiprodusent. Denne framtida er nøye knyttet til utviklingen i markedet for norsk naturgass, som først og fremst er landene i EU. Omsetningen av naturgass er avhengig av en omfattende infrastruktur og stiller helt andre krav til investeringer og langsiktighet enn omsetningen av oljeprodukter.
  • Olje- og energiminister Olav Akselsen gjør denne uka nok et forsøk i Brussel på å påvirke utviklingen i det europeiske gassmarkedet til norsk fordel. Siden Norge ikke er medlem i Unionen, har norske myndigheter hatt begrenset innflytelse på utarbeidelsen av EUs gassdirektiv. Forsøkene på å få godkjent en lang overgangsperiode er blitt avvist. Både norske myndigheter og selskapene som er operatører og eiere på gassfeltene, mener at overgangen fra dagens omsetningssystem til det liberaliserte markedet vil svekke Norge i konkurransen med Russland som er den andre store leverandøren til EU-landene. I dag selges gassen gjennom det såkalte gassforhandlingsutvalget der både myndigheter og selskaper er representert. EU mener at dette systemet fungerer som et kartell, og krever at det avvikles. Den prisreduksjonen som ventes etter overgangen, kan bety en betydelig inntektssvikt.
  • Både norske myndigheter og oljeselskapene har arbeidet med planer for å kjøpe seg inn i de store selskapene som eier og kontrollerer distribusjonsselskaper for gassen i det europeiske markedet. Dette er aktuelle, men kostbare tiltak. De kan bli nødvendige som en delvis erstatning for den direkte innflytelsen Norge ville hatt på utformingen av EUs gasspolitikk som fullverdig medlemsland.