En god løsning

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det fusjonerte Storebrand-DnB blir den største aktøren i norsk finansnæring. Nasjonalt vil det nye konsernet utløse spekulasjoner om monopoltendenser, internasjonalt blir det fortsatt en liten institusjon. Det største konkurranseproblemet gjelder på liv- og pensjonssiden, der Vital allerede er en del av DnB-konsernet. Her blir virkelig det nye selskapet en dominerende aktør, som det kan være grunn for konsesjonsmyndigheten til å se nærmere på. Erfaringene er at kunden blir taperen når store enheter slår seg sammen. Alt snakket om rasjonalisering og synergier som utgangspunkt for fusjonsønskene, materialiserer seg sjelden som fordel for kundene.
  • Som kredittinstitusjon vil den nye enheten bli av en slik størrelse at den kan betjene de aller største selskapene her i landet. Deres avhengighet av internasjonalt bankvesen bør derfor kunne bli mindre. Det er antakelig bra for norsk næringsliv. Men det viktigste er at dette er en villet løsning fra begge parter, og selv om man skal være forsiktig med å proklamere de store nasjonale hensyn i forbindelse med en slik fusjon, er det ikke urimelig å anta at det er en god løsning nasjonalt sett. Det var det som var poenget da Sampo-forsøket i fjor høst ble stanset blant annet ved hjelp av statseide DnB.
  • Fusjonen er likevel ikke uttrykk for at en nasjonal plan er virkeliggjort. I den grad våre politikere har hatt planer for norsk finansnæring, har de siste fem- seks åra vært en sørgelig demonstrasjon av avmakt. Planen om tre store finansinstitusjoner ble omstyrtet av andre nordiske aktører som først slukte Fokus og så Kreditkassen. Når DnB nå kan slå seg sammen med Storebrand, skyldes det rett nok at staten som eier av banken har vært en garantist mot oppkjøp også av den. Det statlige eierskapet blir imidlertid utvannet i det nye selskapet, og det er høyst tvilsomt om det som er igjen, vil være tilstrekkelig som en slik beskyttelse. Slik sett må det fusjonerte konsernet selv ivareta sin uavhengighet i forhold til eventuelle utenlandske interessenter. Hva slags farer som ligger og lurer, kan bare framtida vise.