En helt annen krig

Om kort tid vil det bli stilt helt nye krav til norske soldater. De kan bli bedt om å gjøre sin tjeneste i utlandet, for å verne om «våre verdier» i en «humanitær intervensjon». Ganske langt hjemmefra.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Der kan det smelle noe ganske annet enn rødfis rundt ørene på de norske soldater dersom det nå går slik det ser ut. Det er neppe gått helt og fullt opp for verken Ola nordmann eller 91 Stomperud hvilken gjennomgripende endring som er i gang i det norske forsvaret. De involverte politikere, offiserer og diplomater skjønner rekkevidden av det som er på gang, men det er ingen populær sak som det lønner seg å formidle i klare, forståelige ordelag.

  • Utgangspunktet er at det er framgang i samtalene mellom Norge og fem andre NATO-land som ikke er medlemmer av EU, på den ene siden, og de femten EU-landene på den andre, om ordninger for samarbeid ved sivil og militær innsats i framtidige kriser og konflikter der EU har interesser. Etter at det blir oppnådd enighet her, kanskje allerede før Frankrike tar over i EU i sommer, vil det handle om hva Norge har å sette inn i de krise EU engasjerer seg i. I klartekst betyr det at norske soldater er i posisjon til å bli satt inn i alt fra politioppdrag til framtidige Kosovo-kriger.
  • Det krever at hele systemet med allmenn verneplikt slik vi har hatt det til nå, må gis et nytt innhold. Unge nordmenn har gjennom årene stort sett møtt på sesjon uten å stille spørsmål. Det var alltid forutsetningen at nordmennene skulle forsvare norsk landområde og holde en angripende fiende (les: Sovjet) stangen inntil amerikanske styrker kunne komme inn og slå angrepet tilbake. I henhold til NATO-traktatens artikkel 5 kunne også norske styrker teoretisk bli satt inn i forsvaret av en annen front i et annet NATO-land. Men det var bare teoretisk. Med unntak av noen få spesialister er norske soldater aldri blitt trent opp til slikt.
  • Men slik planene nå blir lagt, forutsettes det at et stort antall norske soldater profesjonaliseres til det nivået som den såkalte Telemark bataljon som i dag står i Kosovo, befinner seg på militært og operasjonelt. Den foreløpige målsettingen er at Norge skal kunne stille med 1500 slike soldater i felten. Det betyr at vi hjemme til enhver tid i tillegg må ha 3000 tilsvarende elitesoldater i ulike faser av et system for rotasjon av styrken. Det er kostbart og svært krevende. En slik enhet vil trekke til seg svært mye av Forsvarets ressurser. Denne styrken vil være det nærmeste man kommer krig uten å krige for fullt. Det er her de militære karrierene som raskest fører til topps, vil ligge. Men styrken vil trenge transport i fly som vi i dag ikke har, og panserkjøretøyer som vi har for få av, flystøtte av fly som i dag bare kan fly om dagen, og kanskje sjøverts oppfølging av i hvert fall én av de fem fregattene som ennå ikke er bygd.
  • 91 Stomperud kan ikke beordres til innsats i et sivilt eller militært oppdrag utenfor Norge med mindre det handler om at NATOs område er angrepet av en annen stat. Den styrken som skal kunne settes inn i framtidige Kosovo-kriger eller varianter av denne, må være frivillig, motivert, veltrent og, ja, nettopp: profesjonell. Og skulle Russland vise seg å være et gjenoppstått Sovjet med aggressive hensikter, vil profesjonelle norske styrker være enda bedre i stand enn dagens soldater til å holde stand til hjelpen kommer.
  • Når du skjærer gjennom alle forkortelsene og fagpolitikken, er det dette som blir konsekvensen i en eller annen form. Det spesielle for Norge er at dette er en militær kapasitet som vi aldri tidligere har hatt. Vi må kjøpe nesten alt nytt, og gjøre alt på nye måter. Det betyr en kraftig opprustning. Og vil for eksempel flyvåpenet godta at de blir sittende med foreldete F16-fly slik at de ikke er aktuelle til innsats i krisehåndeteringsoppdrag før om ti- tolv år? Det tror ikke jeg. Det vil bli oppfattet som et signal til EU om at steinrike Norge nok en gang bruker store ord, men bare små penger. Det er interessant at lekkasjen om at flykjøp kan bli utsatt så lenge, kom akkurat nå.