En klok oljepolitikk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Siden i vår har den norske oljeproduksjonen på nesten alle lisenser i Nordsjøen vært kuttet med 3 prosent. Dette er et tiltak som Norge treffer på egen hånd, og det skulle vare ut året. Den norske oljeproduksjonen øker likevel jevnt og trutt ved at nye anlegg kommer i drift. Den planlagte økningen neste år er på 13 prosent, fra 3 millioner fat pr. dag til 3,4 millioner fat. «Kutt» betyr altså en reduksjon av den planlagte produksjonsøkningen. Olje- og energiminister Marit Arnstad vil drøfte om den gjeldende oppbremsingen skal forlenges innover i 1999. Måten spørsmålet luftes på, tyder på at oljeministeren heller i retning av å forlenge produksjonsbegrensningen i en eller annen form.
  • Norge ble oljeprodusent på ganske spesielle premisser. Bevisstheten om at olje er en ressurs som ikke lar seg fornye, var framtredende da det som skulle bli til Olje-Norge, ble organisert. Det har siden stått strid om dette, og stridens kjerne har hele tida vært graden av offentlig kontroll med oljevirksomheten. Offentlig kontroll er selve grunnlaget for en forsvarlig forvaltning av denne fellesarven.
  • Vi ser at noen nå bruker fallet i oljeprisen som bakteppe for et nytt forsøk på å sette det norske forvaltningsregimet i miskreditt, blant annet ved å kalle det et «sovjetsystem». Kritikerne vil liberalisere, og gevinsten skal være lavere kostnader og bedre kostnadskontroll. Tapet vil etter vår mening være svekket forvaltning og en risikabel nedbygging av sikkerhet og de forvaltningshensyn som også har preget virksomheten i Nordsjøen, spesielt etter «Bravo»-utblåsningen.
  • Dagens rekordlave oljepriser er et argument for å styrke forvaltningskontrollen med oljevirksomheten, ikke et argument for å bygge den ned. Når vi steller oss slik at energi går på billigsalg, snylter vi ekstra hardt på framtidige generasjoner, både i form av økt forurensning og økt tempo i ressursforbruket.
  • Norge er verdens nest største oljeeksportør. Det er svært mye som taler for at Norge bør gjøre det vi kan for at billigsalget på olje skal bli av kortest mulig varighet.