- En manisk-depressiv utvikling

- Markedsliberaliseringen har gått hånd i hånd med en byråkratisering av offentlig og privat sektor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det sier professor Kalle Moene ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo til Dagbladet.

Både privat og offentlig sektor har sterk vekst innen administrativt arbeid og lederfunksjoner.

Moene levner ingen tvil om at vi de siste åra har vært vitne til en sterkt økende grad av byråkratisering av hele samfunnet.

- Vi ser at kommunene pålegges flere og flere oppgaver, samtidig som antall offentlige kontrollfunksjoner øker sterkt. Noe av det samme skjer i privat sektor. Man kan si at markedsliberaliseringen har gått hånd i hånd med en byråkratisering av offentlig og privat sektor.

- Beslutningstakerne vet ofte lite - eller er lite opptatt av hva konsekvensene blir - når man vedtar reformer innen stat og kommune. En konsekvens har gjennomgående vært utbredelse av byråkrati, sier Moene. Han understreker at det er behov for mer forskning og empiri for i detalj å kunne beskrive utviklingen i privat sektor. Men hovedtendensen som her beskrives, er det ingen tvil om, sier Moene.

- Vi ser at stadig flere administrerer andres arbeid. For eksempel var byråsjef tidligere en toppstilling i staten. I dag er det en begynnerstilling. Man har en rekke lag av ledere over seg.

Moene mener at en del av veksten i kommunal sektor skyldes at vi i større grad enn tidligere skaper arbeid for hverandre.

- Utviklingen mot mer byråkratisering virker bremsende, og mekanismene går i takt. Vi kan kalle dette for en manisk-depressiv utvikling, noe som også gjør seg gjeldende i privat sektor. Det er faktisk flere likhetstrekk mellom offentlig og privat sektor enn man kanskje skulle tro, sier han.