En milliard til besvær

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Stortingets hastige vedtak om å bevilge en ekstra milliard kroner til pasientbehandling i utlandet skal nå opp til ny behandling. Sp, KrF og SV har skiftet mening. De sier de ikke visste at norske sykehus hadde ledig kapasitet. I morgen vil Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) spørre helseminister Tore Tønne om det kan være noen mening i å sende pasienter til utlandet mens Sentralsykehuset i Rogaland vurderer å si opp 175 personer på grunn av dårlig økonomi.
  • Tore Tønne vil formodentlig henvise til det pålegg Stortinget har gitt regjeringen. Departementet og fylkeskommunene har arbeidet i ekspressfart for å etterkomme stortingsflertallets ønske om å gi ventelistepasienter raskere behandling i utlandet. Milliarden skulle formelt sett vært brukt opp allerede, siden det var en ekstrabevilgning til fjorårets budsjett. Men for å vise handlekraft, så flertallet bort fra formalitetene. De brøt sitt eget bevilgningsreglement og la en milliard kroner på bordet. Den ville garantert ikke være inflasjonsdrivende, siden den skulle brukes i utlandet.
  • To måneder etter vedtaket er de første pasientene av gårde til Tyskland. I mellomtida har det kommet sterke innvendinger mot pasientbrua fra medisinskfaglig hold. Det snakkes om smittefare og import av resistente bakterier. Samtidig har det kommet fram at norske sykehus har langt større kapasitet enn sykehuskøene gir inntrykk av. Debatten har også vist at det er propper i systemet som kan løses opp for overkommelige beløp. Skal pasienter kunne opereres, må de være utredet. For mange sykehus og klinikker er problemet at de ikke får tilført nok «ferdigvarer». Plutselig er ikke lenger pasienteksport den geniale løsningen.
  • Når stortingsflertallet nå snur, påfører de seg selv den største skaden. De har fattet et vedtak på sviktende grunnlag og drevet stortingsregjereri av verste skuffe, i håp om å få velgernes gunst. Nå vil de høste velgernes forakt. Men ingen ting er så galt at det ikke er godt for noe. Milliarden har sannsynlig skapt en dynamikk som er til beste for pasientene.