En million kroner kunne vært spart

Over en million kroner koster det å føre en sak og straffe 19-åringen som sitter som hovedtiltalt i Oslo byrett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En million kroner som kunne vært spart hvis gutten hadde blitt plukket opp av barnevern eller skole på et tidligere tidspunkt.

Ved Oslo kretsfengsel og ved flere andre norske fengsler beregnes en fange å koste rundt 1000 kroner per døgn. Får gutten en straff på for eksempel to år, vil dette koste samfunnet minimum 700 000 kroner.

Og ifølge avdelingsdirektør i kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet, Asbjørn Langås, stopper ikke utgiftene her.

- 60% av dem som blir fengslet, begår lovbrudd igjen, så statistisk sett er det stor sjanse for at disse 700 000 kronene ikke blir de siste.
I tillegg kommer utgifter til trygd når han slipper ut av fengselet, rehabiliteringstiltak i den grad han får det, og gjerne hjelp til å få seg arbeid. Dette er penger samfunnet kunne ha spart hvis gutten hadde blitt hjulpet tidligere, hevder Langås.

Heller ikke utgiftene for å føre straffesaken i byretten er småtterier, forsikrer høyesterettsjustitiarius Arild Kjerschow ved Oslo tinghus. Samlede utgifter for en dag i byretten ligger på rundt 10 000 kroner. I tillegg kommer godtgjørelse til meddommere, som får 250 kroner per dag, og til tolker som får rundt 450 kroner i timen. Til sist kommer lønna til aktor og forsvarere, som i begge tilfeller ligger rundt 540 kroner i timen.

Kommunal monitor for 1998 fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste viser at kommunene i gjennomsnitt bruker 85 400 kroner på barnevernstiltak per barn.