En moderne bioteklov

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Unntaket er blitt regelen i den nye bioteknologi-loven, viser en oversikt fra dispensasjons- og klagenemnda. Alle de 17 familiene som i kjølvannet av Mehmet-saken har søkt om dispensasjon fra den restriktive loven, har fått ja. Da er det på høy tid å revidere loven i tråd med gjeldende praksis, og arbeidet med det er allerede igang, slik de rødgrønne lovet i Soria Moria-erklæringen.

Regjeringen vil åpne for forskning på befruktede egg, slik det er tillatt i våre naboland. Den vil også tillate bruk av preimplantasjonsdiagnostikk (PGD), som ble benyttet i Mehmet-saken. Ved hjelp av PGD kan man sjekke om det neste barnet har samme arvelige sykdom, og finne ut om et nytt barn kan være beinmargdonor for søster eller bror. Hittil har denne metoden kun vært tillatt ved arvelige sykdommer, men den reviderte loven vil trolig også omfatte alvorlige sykdommer som for eksempel blodkreft.

Lederen i bioteknologinemnda, Lars Ødegård, ønsker seg en snevrere definisjon av hva som er

alvorlig sykdom. Han mener vilkårene i dag er for vide og oppfordrer Stortinget til å sørge for at det er etikken og ikke teknologien som styrer. Det er uttrykk for den puritanske holdningen som til nå har fått gjennomsyre den norske debatten. Moderne teknologi byr på etiske utfordringer, men dermed er det ikke gitt at det er et motsetningsforhold mellom etikk og teknologi, slik det ofte blir fremstilt.

Odiøse begreper som «sorteringssamfunn» og «designerbaby» bidrar også til å skape fordommer mot medisinske framskritt, som kan redde liv og øke livskvaliteten. Den reviderte loven må ta hensyn til at dette er et felt i rask utvikling, og regjeringen bør derfor ikke sette snevre grenser, som innen kort tid vil føles meningsløse og utdaterte. Det må være opp til klagenemnda å utvise skjønn innenfor mer generelle retningslinjer. Erfaringene fra klagenemnda, som ble lagt frem i en åpen høring i går, viser at folk har alt annet enn design i tankene når de kommer til nemnda. De ønsker å redde liv.