En nødvendig innstramning

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I 12 år har norsk asylpolitikk inneholdt en bestemmelse om at asylsøkere får opphold dersom behandlingstida overskrider 15 måneder. UDI vil nå oppheve regelen for alle som kommer uten identifikasjonspapirer eller presenterer falske dokumenter. Bakgrunnen er at 650 personer fikk opphold etter denne bestemmelsen i fjor. Det er mistanke om at asylsøkerne selv trenerer behandlingstida ved å ødelegge papirene sine.
  • Forslaget kommer samtidig som de politiske partiene kappes i å stramme inn asyl- og innvandringspolitikken. Som en direkte konsekvens av æresdrapet på svensk-kurdiske Fadime i januar, har SV lansert en rekke forslag som skal skjerpe kravet til integrering og skjerme kvinner og barn mot overgrep fra innvandrermiljøet selv. Partiet foreslår blant annet at innvandrere som ikke fullfører den obligatoriske norskundervisningen, skal straffes økonomisk, og at foreldre som tar barna ut av skolen, skal miste barnetrygden.
  • SVs innvandrerutspill har vakt reaksjoner som går på tvers av de sedvanlige frontene i innvandrerdebatten: Aftenposten refset partiet på lederplass for å være korttenkt; avisa tvilte på om kunnskapene i norsk ble bedre når økonomien blir dårligere. I Ny tid erklærer Frp's John Alvheim at partiet går for langt når det vil røre barnetrygden. For øvrig roser Alvheim SVs forslag og ønsker «velkommen etter».
  • Om det ikke er en tverrpolitisk omfavnelse av Frp's flyktningpolitikk vi er vitne til, er det ikke til å komme bort fra at avsløringene av autoritære og udemokratiske holdninger i innvandrermiljøet selv, sammen med en stadig stigende strøm av asylsøkere, har endret klimaet i innvandrerdebatten. Da er det viktig å spørre seg hvordan liberale og humanistiske prinsipper kan bevares i vårt forhold til innvandrere og asylsøkere.
  • I Danmark har vi sett hvordan det kan gå når en mer eller mindre berettiget kritikk av innvandrere og innvandringspolitikk får lov å vokse til en populistisk bølge som truer med å skylle humanisme og fornuft over bord. Vi tror at UDIs forslag til endring av 15-månedersregelen er et fornuftig skritt i så henseende. Asylinstituttet er til for å beskytte dem som trenger beskyttelse, ikke å hjelpe juksemakere eller mennesker som spekulerer i regelverkets svakheter.