En ny Stomperud

Siviløkonom Bernt Stilluf Karlsen har fått i oppdrag av statsminister Kjell Magne Bondevik å rede ut hva framtidens 91 Stomperud skal utdannes til. Skal han som nå, først og fremst forsvare Norge? Eller skal han, slik USA vil og NATO har vedtatt, slåss for demokrati og frihet overalt der det bryter ut konflikter?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er bare noen av spørsmålene der Karlsen-utvalget må prøve å sortere mellom alternativene og finne fram til anbefalinger. Blant de andre spørsmålene som er kastet inn i forsvarsdebatten denne underlige våren, er om Det norske forsvar skal bestå av vernepliktige soldater eller profesjonelle krigere, om verneplikten skal opprettholdes i det hele tatt, hvor lang den skal være og om den skal utvides til å omfatte norske kvinner?

  • Oppgaven blir ikke lettere av at forsvarssjefen samtidig er i gang med sin egen utredning av de samme, spørsmålene under tittelen «Forsvarsstudie 2000». Foreløpig har ingen gitt et godt og klart svar på hvordan disse to utredningene skal forholde seg til hverandre. Karlsen-utvalget er nedsatt som ett av svært mange utvalg Bondevik-regjeringen har gitt i oppdrag å finne en politikk. Denne utvalgsinflasjonen er forsøkt forklart med at regjeringen har vært usikker på hvor lenge den fikk sitte, og derfor har strødd rundt seg med utvalg slik at dens politikk ville få et liv etter regjeringens død. I øyeblikket ser det ut til at det også kan bli Bondevik selv som mottar utvalgenes konklusjoner og derigjennom skaffe seg en politikk på området utvalgene har redet ut.
  • Forsvaret er inne i en dramatisk omstillingsperiode. Det er 10 år siden Berlin-muren falt og Vesten vant den 40 år lange kalde krigen. Dagens militære styrker i Russland befinner seg så nært et indre sammenbrudd at de først og fremst utgjør en trussel mot Russland selv. Et sammenbrudd vil bety en katastrofe som så i neste omgang kan ramme omverden på ulike måter. Men faren for at russiske styrker går til invasjon av Norge, er i dag svært liten.
  • Det er denne trusselen de norske militære styrker er bemannet og utstyrt til å forsvare landet mot. Karlsen-utvalget, og forsvarssjefens utredning, skal svare på hva vi gjør når denne trusselen er dramatisk redusert. Det kan framkomme interessante forskjeller mellom «sivil» og «militær» vurdering av dette spørsmålet. Noen hevder at trusselen fra Russland raskt kan gjenoppstå og at det er risikabelt å «senke guarden». Andre vil legge hovedvekten på at Norge kan opprettholde sin forsvarsevne ved å overlate forsvaret av landet til et lettere heimevern, mens de risikable oppdragene i et forsvar av NATOs vestlige idegrunnlag om demokrati og frihet, utføres av profesjonelle, stående avdelinger med topp moderne og tungt, militært utstyr. Disse avdelingene vil være eliteavdelinger i et tradisjonelt forsvar av norsk territorium.
  • Svært mange av dagens profesjonelle militære, offiserskorpset som har gjort forsvaret til sin karriére, er svært tiltrukket av ideene om elitesoldater som i trening og slagkraft kan måle seg med tilsvarende styrker fra USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Karlsen-utvalget må svare på spørsmålet om ikke dette er et brudd på noen sentrale norske trekk. Norge har ingen sterk, militær tradisjon og framstår som et utpreget sivilt samfunn. Oppslutningen om NATO er sterk i folket. Forsvarsviljen er helt upåklagelig, og svært få knyr over at så mye som 24 milliarder kroner hvert år brukes opp av forsvaret. Er det sikkert at dette landet som i følge generalene på Huseby, ikke klarte å verve det vesle antall soldater som trengtes for å opprettholde Norges deltakelse i UNIFIL i Libanon, har grunnlag for å verve mange og gode nok soldater til stående eliteavdelinger som kan bli sendt til land også utenfor NATO for å føre krig?
  • NATOs nye konsept ble på flere måter prøvd ut i Kosovo, praktisk talt før blekket var tørt etter at statslederne skrev under i Washington. Både Bill Clinton og Kjell Magne Bondevik sier at det var verd det. Mange andre lurer. Og det er all grunn til å lure på om 91 Stomperud har en plass i den slags militær virksomhet.