En oppgave for Djupedal

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark roper pedagogisk varsku om gutters situasjon i skolen. En artikkel han har publisert på bakgrunn av en undersøkelse blant 9400 elever fra 5. til 10. klasse viser at gutter scorer lavere enn jenter på alle målte kriterier. Det gjelder ferdigheter i fagene norsk, matematikk og engelsk. Og det gjelder sosiale ferdigheter, motivasjon, arbeidsinnsats, trivsel og forholdet til læreren. Gutter er overrepresentert blant elever med lærings- og atferdsproblemer. Selv om forskjellene ikke er svært store på alle områder, er de tydelige og ugjendrivelige.

Bak de statistiske gjennomsnittstall skjuler det seg mange unge gutter med problemer som etter hvert kan utvikle seg til noe alvorlig både for dem og for samfunnet. Det er med andre ord svært gode grunner til å ta fenomenet på alvor. Og, som Nordahl alt har gitt uttrykk for overfor NRK, er det ikke sikkert at det er guttene det er noe galt med, men skolen. Det finnes dessverre lite forskning på feltet. Og svært få tiltak er satt inn for å rette opp allerede konstaterte skjevheter. Det kan virke som om både skolen og det omkringliggende samfunn tenker at «gutter er gutter», hvilket selvsagt er for enkelt.

Hosletoppen skole i Bærum har tatt problemet på alvor. Der pågår et «gutteprosjekt» med klare mål om at forskjellene på jenters og gutters standpunkt- og eksamenskarakterer skal reduseres og at gutters motivasjon til å lese flere bøker og mestre realfag skal økes. Dessuten peker både Nordahls forskning og Hosletoppens prosjekt på at gutter i noe større grad enn jenter vil dra nytte av en strammere struktur og tydeligere krav til læringsarbeidet. Kunnskapsdepartementet la i fjor fram en stortingsmelding som argumenterer for å sette inn tiltak på et tidligst mulig stadium for å unngå skoletapere. I tråd med dette bør det forskes mer på hva som kan øke guttenes trivsel i skolen.