En Røkke-sak

Det er på tide å kalle Tønne-saken ved sitt rette navn, skriver Marie Simonsen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Snart fem år etter at Tore Tønne tok sitt liv er det få som husker hva saken egentlig handlet om. Det som er blitt stående igjen er navnet Tønne som et symbol på medieofferet, en mann som ble jaget i døden av en presse i flokk med denne avisa i spissen. Navnet blir stadig oftere misbrukt av maktpersoner som får medias ubehagelige flomlys på seg og føler seg uthengt. Det skal ikke mange kritiske overskrifter til før noen bruker «Tønne» som lynavleder. Man trenger ikke si mer enn navnet, av og til ikke en gang det. Det er nok å vise til at journalistikk kan få tragiske konsekvenser og straks tenker alle på Tønnes selvmord og at det kan skje igjen.

Det er lite håp om at den smakløse praksisen vil ta slutt, men når saken igjen dukker opp i offentligheten gjennom publiseringen av Kari Breirems bok «På BA-HR bakke – en varslers historie» er det en anledning til å se på saken igjen uten det emosjonelle slør som ble lagt over den etter Tønnes død. Breirem har hele tiden ment at dette er en Røkke-sak, ikke en Tønne-sak. Til syvende og sist handler den om de tette og skjulte båndene mellom næringsliv, politikere og embetsverk. Breirem måtte betale en høy pris for å pirke borti dem.

Høsten 2002 er Breirem direktør ved advokatfirmaet BA-HR. Advokatfirmaets største og viktigste klient er industrieieren Kjell Inge Røkke. En dag mottar Breirem en faktura fra den nylig avgåtte helseministeren Tore Tønne på 1,5 millioner kroner. Det er egentlig Aker RGI som skylder Tønne penger, men utbetalingen skal skje via BA-HR for å skjule Tønnes «inhabilitet», får Breirem vite av Røkkes hoffjurist i firmaet, Øyvind Eriksen. Hensikten var altså å skjule forbindelsen mellom en tidligere statsråd og landets største industriherre. BA-HR får igjen sitt utlegg fra Aker RGI ved å overfakturere sine advokattjenester, mener Breirem, som frykter at advokatfirmaet kan være innblandet i noe kriminelt. Det ser ut og lukter som en hvitvaskingsoperasjon. Breirem nekter derfor å undertegne fakturaen, som til slutt blir ekspedert av Eriksen selv.

Da skjer det som ofte rammer varslere. Beskrivelsen av hvordan hun blir trakassert, fratatt myndighet, forsøkt udugeliggjort og til slutt får sparken kjenner vi fra andre varslingsaker, både her og i utlandet. Reaksjonene følger et forutsigbart og brutalt mønster, hvor det gjelder å fremstille varsleren som en vanskelig, illojal og inkompetent person. Heldigvis for Breirem kan hun dokumentere behandlingen ikke bare med referater fra muntlige samtaler, men også i form av e-post og skriftlige notater. Advokatfirmaet BA-HR fremstår dermed i et svært lite flatterende lys, selv om man skulle trekke fra for at dette er Breirems versjon. Enkelte partnere gjorde grovarbeidet, men de resterende partnerne toet sine hender og sluttet rekkene.

Åpenbart sto det mye på spill - i kroner og øre, makt og ære. Kjell Inge Røkke var en pengemaskin for BA-HR, og man strekker seg langt for å etterkomme en slik klients ønsker. Saken hadde dessuten politiske forbindelser i og med at den reiste ubehagelige spørsmål om de økonomiske båndene mellom Røkke og et medlem av regjeringen. Røkkes nære forhold til regjeringskvartalet, både under denne og tidligere regjeringer, er velkjent. Det er ikke mange ukene siden næringsminister Dag Terje Andersen investerte 4,8 milliarder kroner i Aker Kværner, mens regjeringen nylig støttet seg til BA-HRs juridiske ekspertise når det gjaldt Hydro-opsjonene.

Samme dag som Økokrim forteller Tore Tønne at det ville bli reist tiltale mot ham for grovt uaktsomt bedrageri, tar han sitt liv. Reaksjonene var naturligvis sterke. Industrieier Jens Ulltveit-Moe gikk hardest ut da han beskyldte Dagbladet for å ha tatt livet av Tønne, men også Jens Stoltenberg, Kjell Magne Bondevik og flere andre rettet fingeren mot pressen. En mulig korrupsjonssak endte dermed i en pressegransking, mens saken selv ble henlagt, både av påtalemyndigheten og pressen. Breirem har tidligere «frifunnet» pressen og gjentok det i går – «Dagbladet skrev bare fakta» - men hun frikjenner ikke dem som deltok i hva hun kaller «Opportunistenes inntogsmarsj» etter selvmordet. Breirem har derfor sendt boka både til Røkke, Stoltenberg, Bondevik og andre marsjerende.

Bortimot 40 prosent av alle kritikkverdige forhold i arbeidslivet blir avdekket av varslere som Kari Breirem. Det tallet ville antagelig vært høyere hvis ikke folk visste hvilken pris varsleren betaler. Dessverre synliggjør de fleste kjente varslingsaker at den er høy. Det var den for flere i Røkke-saken.

NY BOK: Kari Breirem har skrevet boka \'På BA-HR bakke\'. Der retter hun kraftig skyts mot blant annet Kjell Inge Røkke og sin tidligere arbedsgiver, advokatfirmaet BA-HR.
NY BOK: Kari Breirem har skrevet boka \'På BA-HR bakke\'. Der retter hun kraftig skyts mot blant annet Kjell Inge Røkke og sin tidligere arbedsgiver, advokatfirmaet BA-HR. Vis mer
En Røkke-sak
Kjell Inge Røkke