En sak om korrupsjon

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kjell Inge Røkke står tiltalt sammen med fire andre i en sak som gjelder korrupsjon, og som er berammet til seks uker. Påtalemyndigheten har reist tiltale mot Røkke for bestikkelser av offentlig tjenestemann og for å ha gitt falsk forklaring til norske sjøfartsmyndigheter. Bestikkelsen skal ifølge tiltalen være betalt til den svenske sjøfartsinspektøren Claes Pallin, som er en av de fire andre tiltalte. Den falske forklaringen er ifølge tiltalen gitt til norske sjøfartsmyndigheter da Røkke konverterte sitt svenske skipsførersertifikat til et norsk.

Vi betrakter Røkke som uskyldig inntil dom er falt i saken. Men tiltalen er alvorlig. Rettsforhandlingene er åpenbart påvirket av at Røkke er rik og en av Norges betydeligste industriledere. Det har fått enkelte til å kaste prinsippet om likhet for loven over bord og hevde at saken mot Røkke er en fillesak. Saksforberedelsene har vart i fire år. Med Røkke i spissen stiller de tiltalte med et elitelag av forsvarere som hver for seg har bidratt til å vidløftiggjøre saken. Røkkes forsvarer Ellen Holager Andenæs har til og med avlagt den eksamenen påtalemyndigheten hevder at Røkke kjøpte seg fri fra.

Til Røkkes forsvar vil Holager Andenæs hevde at en legitim eksamen faktisk fant sted på Røkkes kontor, og at det ikke er straffbart å betale overpris for en tjeneste. Hun vil angivelig også hevde at den svenske inspektøren ikke er offentlig tjenestemann i lovens forstand.

Fire år er altfor lang tid før en straffesak kommer for retten, og seks uker er altfor lang behandlingstid i retten, selv når det er fem tiltalte i saken. Det er åpenbart at norsk strafferettspleie trenger reformer som hindrer at velstående personer som tiltales, kan gjøre saksforberedelsene så omfattende at sakens kjerne blir tildekket. Det bør også overveies tidsfrister for etterforskning og påtalebeslutning. Det bør muligens også bli vanskeligere å få utsatt rettssaker. I Sverige gjelder et lovverk som i større grad enn her i landet sikrer framdrift i etterforskning og domstolsbehandling. Det er altså mulig.