En skamplett ryddes vekk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Personvernets kjerne er beskyttelsen mot å bli overvåket eller observert i den innerste personlige sfæren. Rettssikkerheten skal beskytte enkeltindividene mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side. Den skal også sikre at alle har mulighet til å forhåndsvurdere sin rettsstilling og rettslige interesser. Til sammen danner dette hovedfundamentet for menneskenes private og politiske frihet. Likevel ser vi en jevn strøm av forsøk på å svekke disse livsviktige prinsippene. Derfor er det gledelig at justisminister Knut Storberget har tatt initiativ til at Politiets sikkerhetstjeneste stanser avlytting av private hjem som foregår i forebyggende aller avvergende øyemed.

Innstramningen kommer etter at det regjeringsoppnevnte Metodeutvalget fastslo at avlytting og ransaking av private hjem uten konkret mistanke om at det allerede er begått en straffbar handling, er i strid med grunnloven. I dag kan politiet få tillatelse til romavlytting i privat bolig etter politilovens paragraf 17 d i forebyggende øyemed. En lang rekke framtredende jurister, også innenfor påtalemyndigheten, har ved flere anledninger påpekt at denne bestemmelsen er i strid med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Overvåking uten konkret mistanke er politistatens metode. I praksis var denne lovbestemmelsen i ferd med å legalisere de overvåkingsmetoder som ble så sterkt kritisert i Lund-kommisjonens rapport om de hemmelige tjenester.

Også etter dette vil politiet ha til rådighet en rekke metoder som er sterkt integritetskrenkende, men som ansees som nødvendige for å bekjempe terrorisme og avansert kriminalitet. Metodeutvalget åpner dessuten for at nye områder åpnes for kommunikasjonskontroll eller teknisk sporing, bl.a. menneskesmugling og våpenomsetning. Utvalget vil dessuten at overskuddsinformasjon fra avlytting skal kunne brukes som bevis i andre saker. Her er det ingen grunn til å forhaste seg. Aller først må myndighetene gjennomføre en forsterkning av domstolenes kontroll med bruken av skjulte tvangsmidler i etterforskningen. I dag er kontrollen helt summarisk, og en skamplett på rettsvesenet.