En sparereform

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nyorganiseringen av politiet for noen år siden skulle ivareta en lang rekke hensyn, flere av dem motstridende. Den skulle styrke den demokratiske og politiske styringen med politiet, samtidig som etaten skulle bli mer tilpasset moderne kriminalitet som må møtes av et effektivt og tungt utstyrt politi. En mer sentralisert organisasjon skulle frigjøre politifolk for desentraliserte oppgaver. Politimestrene skulle få råde over større ressurser, men lensmannsetaten skulle opprettholdes.

Vi hadde en mistanke om at dette var sminke på en reform som hadde et hovedmål, sparing. Alle de mange fine mål var det ikke mulig å oppfylle. I sommer har vi fått dette bekreftet: Fra landsende til landsende klages det over at politiet er forsvunnet fra gatebildet og at det ikke er mulig å anmelde antatt kriminelle forhold utenom arbeidstida. Aftenposten, som har hatt flere reportasjer om situasjonen i politiet de siste dagene, forteller at 420 stillinger som ble frigjort av politireformen, nå er forsvunnet, dels som følge av at den femte ferieuka er blitt innført og dels av regulære budsjettinnstramninger. En lovjustering på forsommeren åpnet også for inndraging av lensmannsstillinger ved kommunesammenslåinger. Alt peker mot at politireformen var en sparereform først og fremst.

Misnøyen med tilstanden målbæres av ordførere. Hver tredje ordfører som Aftenposten spurte mener at polititjenesten er blitt dårligere etter at politireformen ble gjennomført. De frykter at den høye tilliten til politiet forvitrer når synlig og plagsom kriminalitet i nærmiljøene tilsynelatende ikke blir gitt tilstrekkelig prioritet. At soningskøene også øker, gjør ikke bildet bedre.

Justisminister Odd Einar Dørum har allerede lovet en gjennomgang av erfaringene med politireformen. Det bør han gjøre raskest mulig, og under den ideologiske synsvinkel som hans parti, Venstre, alltid har stått for, nemlig at norsk politi skal ha en lokal og sivil forankring. Effektivitet i politiets arbeid med moderne kriminalitet er bra, men rettssikkerhet og hverdagstrygghet er vel så bra. Mange unge er blitt stanset i sin forbryterkarriere fordi lokale politifolk har grepet inn tidlig. Det er derfor viktig at de lokale enhetene er slik bemannet at politiet kan være synlig og tilgjengelig.