En stille revolusjon

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Helt i det stille er det blitt klart at Stortinget i vår vil vedta en reform som kommer til å kreve omfattende endringer i parlamentets nåværende arbeidsform. Bare Høyre går nå imot en speilvending av omverdenens kontakt med Stortingets organer. I dag er all slik kontakt i prinsippet lukket, med mindre det er fattet vedtak om åpne høringer. Fra 1. oktober i år blir dette prinsippet snudd til at all kontakt skal skje i åpne høringer, med mindre et flertall vedtar at kontakten skal skje i lukket komitémøte.
  • I fjor var det 54 høringer i finanskomiteen, som alle var lukket. Til neste år vil alle disse være åpne for presse og medier, med mindre komiteen fatter et eget vedtak om å lukke dørene for denne spesielle kontakten.
  • Stortinget vedtok i fjor vår å nedsette et utvalg til å vurdere Stortingets kontrollfunksjon, inkludert prøveordningen med adgang til å holde åpne høringer, som først ble vedtatt i 1995. Dette utvalget la i går fram sin delinnstilling om åpne høringer. Innstillingen viser at det er et stort flertall for både å gjøre ordningen permanent, og for å gjøre det til et hovedprinsipp at all ytre kontakt med Stortinget skal skje i åpenhet, slik også Venstres Gunnar Kvassheim og Lars Sponheim har foreslått. Utvalget går inn for at høringene i Stortingets kontrollkomité skal følge et strengere og mer formelt regelverk enn ved høringer i fagkomiteene, som selv beslutter hvordan deres høringer skal foregå.
  • Høyre kjempet i sin tid drabelig for prøveordningen med åpne høringer, som til slutt ble vedtatt med en enkelt stemmes overvekt. Nå går partiet imot å utvide åpenheten. Begrunnelsen er at denne endringen vil føre til omfattende praktiske problemer. Innstillingen fra flertallet i utvalget som har vært ledet av Ranveig Frøiland fra Arbeiderpartiet, er at prinsippet er viktigere enn problemene, og at disse lar seg løse.
  • Det er gledelig at Arbeiderpartiet har snudd i sin holdning til høringer i Stortinget, og nå sikrer flertall for en dristig parlamentarisk reform.