3 TIMER OG 23 MINUTTER: Med Jernbaneverkets innstilling til togspor mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, vil reisetiden mellom Oslo og Krisrtiansand bli kuttet med en 65 minutter. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix.
3 TIMER OG 23 MINUTTER: Med Jernbaneverkets innstilling til togspor mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, vil reisetiden mellom Oslo og Krisrtiansand bli kuttet med en 65 minutter. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix.Vis mer

En time kortere togtur Oslo - Kristiansand for 26 milliarder

Jernbaneverket foreslår stopp i Kragerø og Porsgrunn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jernbaneverket anbefaler midtre trasé for sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen. Reisetiden til Kristiansand vil da bli redusert med over én time.

Jernbaneverket overleverte mandag sin konklusjon om sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

De anbefaler ny Grenlandsbane gjennom Porsgrunn og med stopp i Kragerø (Tangen)

Ideen om å koble sammen de to banene gjennom Grenland har eksistert i mange år. Jernbaneverket fikk i juli i 2014 i oppdrag å utrede Grenlandsbanen, en 60 kilometer lang strekning som kan koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

En ny bane vil gi muligheter for et bedre togtilbud mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger.

Kostnadene for banen er anslått å være mellom 20 og 26 milliarder kroner avhengig av hastighetsstandard.

– Hovedkonklusjonen er at Grenlandsbanen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom når vi regner med ringvirkningene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Stopp i Kragerø

I rapporten anbefaler Jernbaneverket videre planlegging av det midtre alternativet via Porsgrunn og med stopp i Tangen (Kragerø) for fjerntogtrafikken.

Det blir dermed ikke nytt stopp i Skien, om anbefalingen fra Jernbaneverket blir fulgt.

Jernbaneverket anbefaler at det bygges dobbeltspor, som gir muligheter for at det kan kjøres flere tog. Reisetiden mellom Kristiansand og Oslo kan dermed reduseres med en drøy time, fra dagens 4 timer og 28 minutter, til 3 timer og 23 minutter, opplyser Jernbaneverket i en pressemelding.

Det anbefales å koble den 66 kilometer lange banestrekningen på Vestfoldbanen i Porsgrunn og på Sørlandsbanen et sted mellom Brokelandsheia og Skorstøl i Aust-Agder.

Tre alternativer

Jernbaneverket vurderte tre alternativer for dobbeltsporet som skal knytte Sørlandsbanen sammen med Vestfoldbanen.

De tre alternativene som har blitt vurdert i en såkalt finalerunde er en indre, en midtre og en ytre trasé. Den indre går via ny stasjon i fjellet i sentrum av Skien og videre til Brokelandsheia. Den midtre snur vestover i Porsgrunn og går ikke innom Skien, mens den ytre forutsetter en ny stasjon i Porsgrunn sør og går via Tangen stasjon inn på Sørlandsbanen sørvest for Brokelandsheia.

Det er ikke marked for mer enn to stopp for et fjern- og regiontogtilbud på strekningen, mener Jernbaneverket. De anbefaler videre at Porsgrunn videreutvikles som kollektivknutepunkt.

– Våre analyser viser at prosjektets lønnsomhet blir høyest dersom Tangen (Kragerø) velges framfor Brokelandsheia som stopp for fjerntogtrafikken. I det videre arbeidet bør det imidlertid vurderes om Brokelandsheia kan være aktuell som stasjon for et framtidig lokaltogtilbud, sier prosjektleder Jarle Vaage.

Utredningen vil nå bli sendt på høring, og blir en del av regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan for 2018-2029, som legges fram til våren.

(NTB).