En umulig oppgave?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Den norske kampanjen mot håndvåpen, NISAT, må gratuleres med en vellykket konferanse om midlertidig stans i import, eksport og handel med håndvåpen i Vest-Afrika. Deltakere fra 13 vestafrikanske og 23 våpeneksporterende land støttet alle opp om forslaget. De oppfordret ECOWAS, det vestafrikanske samarbeidsforumet, til å utarbeide en moratoriumerklæring som skal undertegnes på neste ECOWAS-møte i juli.
  • Problemene er mange. ECOWAS består av noen av verdens fattigste land. Ressursmangel vil påvirke både farten og kvaliteten på forberedelsene. Uten skikkelige forberedelser vil et så ambisiøst forslag som et håndvåpenmoratorium i en av verdens mest konfliktfylte regioner, aldri bli vedtatt. Moratoriets skjebne avhenger derfor av hvor sjenerøst FN og det internasjonale samfunnet bidrar med midler og ekspertise.
  • Selv om viktige våpeneksporterende stater støtter moratoriet, gjør ikke våpensmuglere det samme. Et sterkt internasjonalt samarbeid, ikke minst i det rike nord, må til for å få bukt med den omfattende illegale våpenhandelen. ECOWAS-moratoriet vil bare lykkes dersom våpenhandelen tvinges inn i mer kontrollerte og etiske rammer.
  • Den største motstanden vil likevel være på den afrikanske landsbygda. Målet er å samle inn våpnene som florerer blant fattige bønder, så vel som hos bandittgjenger og geriljagrupper. Så lenge sentralmyndighetene ikke kan garantere sine borgeres trygghet, vil ikke bøndene gi fra seg sine forsvarsvåpen. Så lenge fattigdommen regjerer, vil mange ty til ran og vold for å tjene til livets opphold. Det resulterende våpenveldet bidrar på sin side til å opprettholde fattigdommen og anarkiet.
  • Store politiske og sosiale omveltninger må med andre ord til før moratoriet kan bli effektivt. Oslo-konferansen var et vellykket startskudd. Det faktum at veien er lang og minelagt, er ikke grunnlag for å la være å prøve å stoppe et onde som dreper tusenvis av mennesker hvert år. All ære til NISAT og ECOWAS for innsatsen.