- En vanlig, liten sak

Advokat Morten Furuholmen tiltalt for grovt heleri etter et oppdrag for David Toska.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): I dag møtte kjendisadvokat Morten Furuholmen i Oslo tingrett i en litt annen rolle enn den han vanligvis innehar.

Uten kappe, ved siden av sin forsvarer og advokatkollega John Christian Elden, sitter Morten Furuholmen tiltalt for grovt heleri. Det samme gjør advokatkollega Rune Berg.

I tilfelle de tiltalte blir dømt, står de i fare for å miste sine advokatløyver i tillegg til fengselsstraff. Strafferammen for det lovbruddet de er tiltalt for, er på seks år.

Selv mener Furuholmens at han rolle i saken var svært liten, og han karakteriserer den som et helt vanlig, lite advokatoppdrag. Hans forsvarer, advokat Elden karakteriserer hele saken som meningsløs.

Furuholmen nekter straffskyld.


Må ha skjønt
Påtalemyndigheten mener den profilerte advokaten må ha visst at det dreide seg om penger som stammet fra kriminelle handlinger da han påtok seg oppgaven med å kreve inn 6,5 millioner kroner fra Harald Undrum. Oppdragsgiveren var David Toska.

Som advokat påtok Morten Furuholmen seg i 2002-2003 et oppdrag på vegne av David Toska, ifølge tiltalen. Oppdraget gikk ut på å innkreve 6,5 millioner kroner fra Harald Undrum, som hadde kausjonert for et lån på om lag 5 millioner kroner fra Toska til finansakrobaten Thomas Øye og til Zoran Obuskovic.

Lånet ble misligholdt, og Furuholmen krevde at Undrum som kausjonist skulle betale tilbake 6,5 millioner kroner til Toska. Kravet ble rettet mot Undrum fordi Thomas Øye på dette tidspunktet var under konkursbehandling.

Koffertsaken
Påtalemyndigheten mener det allerede er bevist gjennom andre rettssaker at de fem millioner kronene Toska lånte videre til finansakrobat Thomas Øye stammer fra kriminelle handlinger.

Pengene ble overlevert kontant i en koffert, derav navnet koffertsaken.

Flere av Norges mest kjente kriminelle er mer eller mindre innblandet i koffertsaken; både David Toska, Imran Saber alias Onkel Skrue  og Arfan Bhatti.

Sju personer, deriblant Thomas Øye, David Toska, Harald Undrum og Imran Saber er dømt i den såkalte koffertsaken.

På vitnelista står en rekke kriminelle personer. I morgen tidlig blir Harald Undrum avhørt på telefon. Deretter møter Nokas-dømte David Toska i retten — denne gang som vitne.


Spesiell sak
Advokat Morten Furuholmen forklarte seg for retten i dag.

- Jeg ble kontaktet av Toska i desember 2002. Han fortalte at han hadde fått problemer med sine betalingsforpliktelser, sier Furuholmen.

Han forklarte videre at en Schibstedt arving i Bærum ved navn Harald Undrum hadde garantert for dette lånet.

-I denne saken ble det opplyst å være svært spesielle omstendigheter. Toska forklarte han hadde oppsøkt Undrum, som sa seg positiv til å komme i en dialog om saken. Men han ville ha advokater representert i forhandlingene, sa Furuholmen.

Advokaten innrømmet at det var en del rare ting med oppdraget, og han ville derfor undersøke litt nærmere før han sa ja.

-Dette lånet ble levert i kontanter. Det er svært spesielt. Toska forklarte at det var dette som var etterspurt og ønsket av Thomas Øye.

Nølte
- Jeg sa til Toska at jeg ville ikke umiddelbart påta meg dette oppdraget. For meg var det nødvendig å få etterprøvd at Toskas opplysninger var riktige.

- Pengene ble lånt ut av eiendomsutvikler Peter Nielsen. Jeg ville vite hvorfor det ble betalt ut i kontanter. Nielsen fortalte at han hadde vært i eiendomsmarkedet og kjøpt og solgt eiendommer. Her brukte han ofte kontakter.

Furuholmen forklarte han hadde fått alle forsikringer om at alt kunne dokumenteres. Så ingen betenkninger med å gå inn i en sak med en eiendomsutvikler og en Schibstedt-arving.

- Jeg er forferdet over å ha blitt anklaget for å ha utført en kriminell handling fordi jeg tilskrev Harald Undrum, sier Furuholmen.

På dette tidspunkt var Thomas Øye konkurs, og Harald Undrum fikk dermed et kausjonsansvar. Derfor skrev Furuholmen et brev til Undrum om dette.

- Dette er ikke noe innkrevingsbrev. Det er et ganske forsiktig brev. Hvis ikke en advokat skal kunne kontakte en person, som har sagt at han vil ha kontakt, da er det umulig å værte advokat, sa Morten Furuholmen med hevet stemme.

Vanlig oppdrag
Furuholmen understreker at han så på dette oppdraget fra David Toska som et helt vanlig, lite advokatoppdrag.

Etter at han frasa seg Toskasaken begynte han å jobbe med en sak som omhandlet svindel av Røde Kors. Her dukker navnet Petter Nilsen opp igjen — mannen som lånte penger til David Toska. Da skjønte Furuholmen at det kunne oppstå en habilitetskonflinkt.

Samtidig som dette skjedde mye annet i advokat Furuholmens liv.

- 2003 var ei spesiell tid for meg. Kona mi nedkom med et barn, og vi fikk dermed en familieforøkelse. Samtidig ble to av mine søsken utsatt fior samlivsbrudd, og bodde hjemme hos meg sammen med barn. Det var ei ganske turbulent tid, forklarer han

I august kom Toska tilbake sa han ville ta saken til skifteretten for å begjære Harald Undrum konkurs.

- Jeg sendte en konkursbegjæring. Jeg sendte fire-fem brev i denne saken, det er min kriminelle gjerning, sa Furuholmen.

Da Furuholmen skjønte at den samme Peter Nielsen som Toska skyldte penger til var involvert i en annen sak Furuholmen hadde, skjønte han at han kunne komme i en habilitetskonflikt. Derfor sa han fra seg oppdraget for David Toska — uten å nøle.

Seinere ble Furuholmen innkalt som vitne i koffertsaken.

- Jeg har aldri lagt skjul på hva jeg har gjort. Hvorfor skulle jeg bli innkalt som vitne hvis noen trodde jeg var skyldig i noe kriminelt? Da skulle jeg vel vært tiltalt. Jeg kan ikke se at det har kommet noen nye opplysninger i saken siden den gang, sier Furuholmen.


Kjendisvitner

På vitnelista under rettssaken står flere profilerte advokater, blant annet Ellen Holager Andenæs og Berit Reiss Andersen. De er innkalt av de tiltaltes advokater.

Advokat John Christian Elden mener denne saken dreier seg om hva som er rettsstridig og ikke.

- Furuholmen har bidratt med å skaffe penger tilbake, men er dette ulovlig? Saken handler om forsøk på forsettlig heleri, sa Elden.

Han mener Furuholmen bør frifinnes fordi det ikke her er snakk om straffbare handlinger - subsidiært at han ikke har utvist forsett.

Byttet advokat
Morten Furuholmen sa fra seg oppdraget fra David Toska høsten 2003. Da overtok advokat Rune Berg. Han er tiltalt for det samme som Furuholmen.

Bergs forsvarer, advokat Truls Dramer, understreket i retten i dag at David Toska ikke var en kjent kriminell da denne saken kom opp.

I høst drøftet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet om Furuholmen skulle suspenderes fra advokatløyvet sitt i påvente av dommen i tingretten. Rådet kom fram til at Furuholmen kunne fortsette som advokat inntil dommen i tingretten er klar. Den samme avgjørelsen omfatter også advokat Rune Berg.

TILTALT: Advokat Morten Furuholmen inntar i dag retten i en uvant rolle. Foto: Scanpix
TILTALT: Advokat Morten Furuholmen inntar i dag retten i en uvant rolle. Foto: Scanpix Vis mer