En varslet krise

Den rustne, russiske tråleren med navnet «Elektron» som er et ekko fra sovjettida, har skapet en lenge varslet krise i nordområdene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er neppe kaptein Valerij Jaransjev på «Elektron» som har det siste ord på fluktveien bort fra vernesonen rundt Svalbard med to norske fiskeriinspektører ombord. Det er trolig fiskeribaronene i Murmansk som vil utfordre det norske forvaltningsregimet i vernesonen rundt Svalbard. Skipper Jaransjev sier at han har satt kursen mot Murmansk etter ordre fra trålerens eier.Vernesonen ble opprettet ensidig av Norge i 1977. Ingen har siden anerkjent den folkerettslig. Under Den kalde krigen ble vernesonen og det norske forvaltningsregimet stilltiende godtatt i det daværende internasjonale klimaet. Femtem år etter at Sovjetunionen ble sendt på historiens skraphaug har våre tidligere allierte ikke lenger samme interesse av å støtte Norges syn på vernesonen. «Elektron» betraktes av norske fiskerimyndigheter og Kystvakten som en fiskerpirat etter en rekke tidligere regelbrudd.

Den nye utenriksminister Jonas Gahr Støre fikk denne saken rett i fanget samme dag som han fikk overrakt nøkkelen fra forgjenger Jan Petersen. Det er kanskje forståelig at Gahr Støre ville holde en lav profil selv om en russisk tråler var på rømmen med to nordmenn ufrivillig ombord etter å ha utfordret et sentral byggestein i hele det norske forvaltningsbyggverket i nord. Feilsteg har potensiale til å skape store problemer og konsekvenser i nord. Gahr Støre understreker at det er et fartøy som har forbrutt seg, ikke russiske myndigheter. Men det var vel pinglete av utenriksministeren å henvise hele saken til Kystvakten og Landsdelkommandoen i Nord Norge som i følge ham håndterte saken etter sin «stående instruks». På det tidspunkt var fire kystvaktfartøyer i kjølvannet til tråleren. Og selv om inspektørene både fikk mat og kaffe, var de ufrivillige gjester ombord i «Elektron». De var hindret i å utføre den inspeksjonen som er selve grunnlaget for Norges suverenitetshåndhevelse i vernesonen. NRK-Nordland intervjuet skipper Valerij Jaransjev på «Elektron» i går. Han hevder at han ikke har gjort noe galt, men er blitt trakassert av den norske kystvakten som de siste tre åra er blitt stadig mer umulig å forholde seg til.

I stedet ble det Russlands utenriksminister Sergej Lavrov som overtok definisjonsmakten ved å konstatere at det er skapt «en krise». Det verste er at Lavrov benyttet situasjonen til å understreke at Russland aldri har godtatt de norske fiskereglene i vernesonen. Dermed stilte Lavrov seg bak skipper Jaransjev og Gahr Støres forsøk på å begrense saken til et fartøys regelbrudd, var mislykket. Faren er at Gahr Støres signaliserer usikkerhet. Den står tilsynelatende i skarp kontrast til holdningen utenriksminister Knut Frydenlund viste da et russisk militærfly falt ned på Hopen. Da ble flyets svarte boks brakt til fastlandet mens russiske krigsskip lå ved Hopen. Sovjets ambassadør i Oslo møtte opp i Utenriksdepartementet og forlangte rasende å få utlevert den svarte boksen, men ble høflig, men bestemt avvist.

Vernesonen rundt Svalbard er oppvekstområde for den norsk-russiske torskestammen. Ungfisken trenger vern, men «Elektron» har nå utfordret Norges muligheter til alene å håndheve fiskereglene i dette området. Marerittet som Gahr Støre og kollegene i Jens Stoltenbergs regjering kan oppleve i kjølvannet av den flyktende tråleren, er russiske forslag om en felles håndhevelse av et felles regelverk. Det vil utfordre norsk suverenitet over Svalbard i medhold av traktaten fra 1920, og standpunktet om at traktatens prinsipper gjelder i området rundt øygruppa. Et tilbaketog fra disse standpunktene vil bidra til å svekke norske krav i omstridt havområde i Barentshavet der det muligens finnes store olje- og gassressurser.

I går hevdet skipperen på «Elektron» at han skal overlevere de norske inspektørene til grensevaktskipet Tver som nå ligger i Murmansk. Der skal nordmennene snakke med sine russiske kolleger, og det hele vil løse seg, sier «Elektrons» skipper. Klarer han å gjennomføre denne planen, kan han ha skapt en guffen presedens som vil gjøre det uhyre vanskelig for norske inspektører å kontrollere andre russiske trålere som seiler og fisker i vernesonen.