En velsignet regjering

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen Bondevik har økonomien i ryggen ved innledningen til årets valgkamp. Oljeprisen drysser 56 ekstra milliarder over oljefondet. Norske arbeidstakere er 5,5 milliarder friskere enn finansminister Per-Kristian Foss fryktet da han la fram årets budsjett i fjor høst. Regjeringen går inn i valgåret med å satse for til sammen 1,9 milliarder kroner, og reduserer overforbruket av oljefondet med 1,1 milliard kroner. Veksten i økonomien ser ut til å fortsette inn i neste år.

Samlet betyr dette at regjeringen har et svært godt utgangspunkt for sin valgkamp. Statsminister Kjell Magne Bondevik har de siste dagene før revidert budsjett ble lagt fram i går, gjentatt at sysselsettingen øker. At ledigheten ikke samtidig går vesentlig ned jobber både han og finansministeren med å bortforklare. Fortsatt framgang, eller fremgang som Høyre kaller det for sin del, blir hele regjeringens omkved i valgkampen.

Men ut av tallrekkene og søylene kan man lese samfunnsendringene som er resultatet av regjeringens politikk. Propagandaen for skattelettelser framstiller det slik at kapitalen blir satt i arbeid og skaper nye arbeidsplasser. Virkelighetskontrollen viser på nytt og på nytt at lettelsene først og fremst utløser privat forbruk av importerte produkter og varer. Arbeidsplassene skapes med andre ord i utlandet, ikke her hjemme. Det er regjeringens politikk å holde igjen på offentlig forbruk der det er mulig. Resultatet er på mange steder og områder at den private rikdom øker samtidig som det offentlige blir fattigere.

Når det til tross for den økonomiske medvinden er høyst usikkert om regjeringen overlever stortingsvalget, må vi lete etter forklaringer andre steder enn i økonomien. Statsminister Kjell Magne Bondevik har dannet to mindretallsregjeringer og har satt seg selv på oppsigelse ved å takke nei til Stortinget i neste periode. Det er bare et av mange signaler om at den sittende regjeringen nærmer seg sin holdbarhetsdato.

Men rundt revidert blir det litt bråk om forsvar, ledighet og sykehus, før det blir vedtatt.