En viktig prosess

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det smalt ikke veggimellom da verdens første mellomstatlige møte om håndvåpen ble avsluttet i Oslo i går. Møtevert og statssekretær i Utenriksdepartementet, Åslaug Haga, var godt fornøyd med at embetsmenn fra 21 deltakerstater i relativ enighet satte dagsordenen for den videre «håndvåpenprosessen». Norge har, sammen med Canada, utpekt seg selv til prosessens sakfører. De to landene samarbeider stadig tettere om internasjonale humanitære spørsmål, og var også nøkkellandene bak fjorårets historiske mineavtale.
  • Målet med håndvåpenprosessen, sa Haga, er at «folk i sitt daglige liv ikke skal føle seg truet av håndvåpen». Det er et ambisjonsnivå selv ikke Oslo-prosessenes hjemstavn kan legge seg på. Realiteten er heller at denne prosessen ikke har et entydig mål. Et forbud mot håndvåpen, slik som med minene, er uoppnåelig. Spør du Norges jeger- og fiskerforbund, vil de si at et forbud også er høyst uønskelig.
  • At målet er uklart betyr likevel ikke at denne prosessen blir en ørkesløs byråkratisk korridorvandring verdig Franz Kafkas roman av samme navn. Verden oversvømmes av billige håndvåpen, og enhver dialog eller «prosess» som setter søkelyset på elendigheten disse våpnene fører med seg, er velkommen. Prosessen består foreløpig av ord, men man snakket i hvert fall om handling på gårsdagens konferanse. Samtalene skal fortsette på utenriksministernivå under FNs hovedforsamling i høst.
  • Foreløpig vet ingen om håndvåpenprosessen forblir en verbal øvelse. 50 prosent av verdens våpenhandel er illegal, og det bør være gode sjanser for å bedre det internasjonale samarbeidet mot denne formen for kriminalitet. Men også legalt anskaffede våpen kan bringe vold og død, og disse er det langt vanskeligere å bli enig om. I Oslo-konferansens sluttdokument heter det at man må søke å «reversere voldskulturer». Ingen er uenig i en slik målsetning, men gode ønsker er lysår fra en handlingsplan. I denne prosessen er kanskje veien selv et mål viktig nok.