Enda færre ledige

Arbeidsmarkedet vitner om fortsatt høy temperatur i norsk økonomi. Ledigheten falt til 3,2 prosent i april.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeidsledigheten faller. Det blir flere hender i arbeid, og forholdene i arbeidsmarkedet tyder ikke på at temperaturen i norsk økonomi avtar.

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) viser at antall sysselsatte økte med 24.000 fra januar til april i år. I samme periode gikk arbeidsledigheten ned med 9.000 personer.

Dette representerer en nedgang i den sesongjusterte ledigheten fra 3,4 prosent i mars til 3,2 prosent i april. Tilsvarende tall for april i fjor var 3,4 prosent.

Meglerhuset DnB Markets ventet på forhånd en AKU-edighet på 3,3 prosent. Kreditkassens Nordea Markets ventet 3,2 prosent.

Arbeidsledigheten målt ved SSBs AKU-tall viser dermed en nedgang fra 3,6 prosent i januar til 3,2 prosent i april.

Videre fall

SSBs tall fremkommer etter en spørreundersøkelse. Arbeidsmarkedsetatens statistikk tar for seg bare de registrerte ledige, og fanger altså ikke opp skjult ledighet. Til gjengjeld er den raskere og enklere å oppdatere.

Aetats statistikk viser et videre fall i ledigheten fra april til mai, et fall på hele 0,3 prosentpoeng til 2,8 prosent i mai.

Renter og politikk

En serie med renteøkninger det siste året har gitt Norge det høyste rentenivået i den industrialiserte verden. Dagens tall for arbeidsmarkedet vitner om at dette så langt ikke har dempet presset i arbeidsmarkedet. Tvert imot.

Ledigheten er heller lavere i dag enn i april i fjor, da sentralbanksjef Svein Gjedrem satte opp styringsrentene ved inngangen til lønnsoppgjøret.

Rentevåpenet biter da heller ikke nevneverdig på offentlig sektor. Der er det politiske vedtak og ikke økonomiske mekanismer som regulerer aktivitetsnivået.