ØKER: Flere får tilbud om studieplasser i år. Mange kan glede seg over en framtid i Blindern campus ved Universitetet i Oslo (UiO).
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
ØKER: Flere får tilbud om studieplasser i år. Mange kan glede seg over en framtid i Blindern campus ved Universitetet i Oslo (UiO). Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpixVis mer

Enda vanskeligere å komme inn på medisinstudier

Flere får tilbud om lektorutdanning, sivilingeniørstudier og utdanning i informasjonsteknologi.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Samordna opptak har gitt tilbud om studieplass til 2 328 flere studenter enn i fjor. I alt har 94 101 personer fått tilbud. Lektorutdanningen øker mest.

Kravet for å komme inn på medisinstudiet er ytterligere skjerpet.

Samordna opptak har sendt ut 94.101 tilbud om studieplass i årets hovedopptak til høyere utdanning – 2.328 flere enn i fjor. Lektorutdanningen øker mest.

De som ønsker seg inn på medisinstudiet i Oslo må ha gjort ekstra gode forberedelser. I år må søkerne ha minst 68,5 karakterpoeng for å komme inn på den ordinære kvoten. I fjor var kravet 68,3 karakterpoeng.

Det aller mest populære studiet i 2017, målt i antall søkere, var master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. De har 1 834 søkere

Det er størst prosentvis økning i tilbudet til lektorutdanning (12,6 prosent), sivilingeniør (12 prosent) og informasjonsteknologi (11,9 prosent). Det er sendt ut færre tilbud enn i fjor til radiograf og odontologiutdanningene.

Høyeste karaktersnitt

For søkere med førstegangsvitnemål, som er opp til 21 år gamle, har nanoteknologi-studiet på NTNU det høyeste karaktersnittet, med 61 poeng, mot 61,7 poeng i fjor.

Ved årets hovedopptak gis 38 386 av tilbudene til menn, mens 55 715 tilbud gis kvinner. Dette gir en kvinneandel på 59,2 prosent, en marginal nedgang fra 2016 da andelen kvinner var 59,4 prosent.

Desidert størst andel menn får tilbud om studieplass på teknologiske fag som maritime fag med 83 prosent og ingeniørfag med 79 prosent og informasjonsteknologiske fag med 74 prosent.

Kvinner dominerer helsefaglige studier med 94 prosent i andel tilbud på ortopediske fag, 93 prosent på veterinær-og dyrepleiestudier, 86 prosent på sykepleiestudiene, 83 prosent på sosionom og 82 prosent på barnevern, reseptar og bioingeniør. Barnehagelærerutdanning har også svært høyt kvinneandel.

Får førsteønsket

- Vi er fornøyde med å kunne sende ut tilbud til så mange av de som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak, sier Geir Sverre Andersen, avdelingslederi CERES -Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.

Av til sammen 134.220 søkere er 117.488 kvalifisert for minst ett studium. Blant de kvalifiserte søkerne har 80 prosent fått tilbud om studieplass.

59 prosent av søkerne får tilbud om førsteønsket sitt. I fjor var dette tallet på 60,4 prosent.

Nyetablerte tilbud innen sivilingeniørstudier og medieteknologi trekker studenter til Bergen. Over 8.300 søkere får tilbud om studieplass ved Universitetet i Bergen (UiB) fra høsten.

- Vi ser at studieprogram der studentene får spisskompetanse innen teknologi og digitalisering, er blant de fagene som har størst fremgang, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Også ved NTNU i Trondheim registreres stadig høyere opptaksgrenser innen fag som informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder for eksempel kybernetikk og robotikk. Grensen passerte 60 poeng for ordinære søkere.

Lavere kvinneandel

Norges handelshøyskole (NHH) har målsetning om en kvinneandel blant dem som begynner på studiet på minst 40 prosent. I år er kvinneandelen blant dem som får tilbud om studieplass 38,7. Dette er en nedgang i forhold til i 2016.

- En kvinneandel under 40 prosent er vi lite fornøyd med. Vi har gjort en innsats for å komme over minstemålet på 40 prosent men det har vi altså ikke lykkes med. Det er hard kamp om de flinke jentene, sier rektor Frøystein Gjesdal.